Työt ulkomailla kiehtovat rakennusalan yliopisto-opiskelijoita

Työ ulkomailla kiinnostaa opiskelijoita, kertoo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille suunnattu opintokysely. Vastaajista 73 prosenttia on kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisissä tehtävissä ulkomailla jossain vaiheessa. Vajaan neljänneksen mielestä kotimaan työmarkkinoiden riittävät.

Työ ulkomailla kiinnostaa opiskelijoita, kertoo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille suunnattu opintokysely. Vastaajista 73 prosenttia on kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisissä tehtävissä ulkomailla jossain vaiheessa. Vajaan neljänneksen mielestä kotimaan työmarkkinoiden riittävät.

Kyselyssä tiedusteltiin myös opiskelijoiden mielipiteitä eri työelämän taidoista ja niiden opetuksen tarpeellisuudesta yliopistossa. Vastaajat toivovat erityisesti kandivaiheeseen tiimityöskentely- ja neuvottelutaitojen sekä suullisen esiintymisen taitojen opetusta. Maisterivaiheeseen halutaan muun muassa projektinhallinnan opetusta.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 257 nuorta Aalto-yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Oulun yliopistosta. Vastaajista oli kandidaattivaiheessa 148, maisterivaiheessa 88 ja vastikään diplomi-insinööriksi valmistuneita 18. Vastaajien opintojen aloitusvuodet painottuivat välille 2007-2013, ja heidän pää- ja sivuaineensa edustavat kattavasti kaikkia rakennetun ympäristön osa-alueita.

Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Toisen kerran toteutettu tutkimus tehtiin edellisen kerran vuosi sitten.

Opiskelukavereiden tuki auttaa eniten

Kyselyn mukaan opiskelijat ovat kaikkiaan melko tyytyväisiä omaan oppimiseensa. Samoin suurin osa on tyytyväisiä myös omien opintojensa etenemiseen.

Kaikkein hyödyllisimmäksi opintoja edistäväksi asiaksi opiskelijat nimeävät opiskelutovereilta saadun tuen. RILin johtaja Teemu Vehmaskoski pitää tätä suurimpana kyselyn tuomana yllätyksenä.

”Ajattelimme, että muodollisilla järjestelmillä ja välineillä olisi isompi merkitys. Tämä kuitenkin osoittaa, että yliopistossa opiskelu on muutakin kuin vain tiedon saamista ja jakamista. Sosiaalinen elämä antaa paljon opiskeluaikana, ja esimerkiksi harrastukset tuovat työelämänkin taitoja.”

Opiskelijat ovat päättäneet pysyä valitsemallaan opiskelualalla. Kaikista RILin kyselyyn vastanneista 93 prosenttia kokee opiskelevansa oikeaa alaa ja 82 prosenttia ei suunnittele alan vaihtoa lainkaan. Alan vaihtoa harkitsee vastaajista runsas kymmenen prosenttia.

Järjestötoiminta kiehtoo noin puolta vastaajista

RILin kyselyssä tiedusteltiin myös halukkuutta osallistua erilaiseen järjestötoimintaan. Kolmannes vastaajista toimi yhden tai useamman järjestön hallituksessa tai on muuten erittäin aktiivisesti järjestämässä toimintaa. Lähes viidennes on muuten aktiivisesti mukana yhdessä tai useammassa järjestössä, osallistuen esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin.

Selkeä enemmistö toimintaan osallistuvista vastaajista on ensisijaisesti mukana killan toiminnassa. Seuraavaksi yleisintä on aktiivisuus ammattiainekerhoissa ja osallistuminen liikunta- tai urheilujärjestöjen toimintaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Työt ulkomailla kiehtovat rakennusalan yliopisto-opiskelijoita”

Vastaa