Älykkään sähköverkon pilottialue Vaasaan

Vaasan seudun energia-alan toimijat ryhtyvät testaamaan ja pilotoimaan uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa Vaasassa sijaitsevassa Sundomin kylässä. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ja luoda edellytykset tuuli- ja aurinkovoiman käytölle alueen kotitalouksissa.

Sundomissa, Vaasan kupeessa, sähköverkko on muuttumassa haja-asutusalueen verkosta kaupunkimaisemmaksi.

Hanke koskee Sundomin kylän keskustaa ja pitää sisällään myös Yttersundomiin rakentuvan uuden asuinalueen. Kyse on ensimmäisestä Tekesin Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (INKA) konkreettisesta älyverkko-hankkeesta.

Sundomin sähköverkko on muuttumassa haja-asutusalueen verkosta kaupunkimaisemmaksi verkoksi, jossa yhdistyvät sekä maakaapeloidut osuudet että avojohtoverkko. Sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtiö ABB testaa Sundomissa uusinta verkon automatisoitua vianhallintatekniikkaa. Tärkeimpien testattavien asioiden piiriin kuuluu esimerkiksi maasulun vianhallinta, jota tarvitaan verkon maakaapelointiasteen lisääntyessä. Lisäksi tavoitteena on löytää uusiutuvien energiamuotojen eli esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämistä parantavat ratkaisut.

Tieto- ja viestintäteknologiayhtiö Anvian Sundomissa oleva valokuituverkko siirtää reaaliaikaisesti mittaustiedot digitaalisessa muodossa Anvian palvelinkeskukseen, jossa se on kaikkien hankkeessa mukana olevien toimijoiden käytettävissä. Tämän ansiosta esimerkiksi Vaasan yliopisto pystyy tutkimaan maakaapeloinnin ja verkostoautomaation vaikutuksia ja kustannustehokkuutta todellisessa ympäristössä. Tavoitteena on, että kuluttajat saavat sähköä luotettavasti ja mahdollisimman edullisesti.

”Pilotti on upea voimainnäyttö Vaasan seudun energia-alan toimijoiden yhteistyöstä. Älykkäille verkkoratkaisuille on kysyntää paitsi Suomessa myös koko Euroopassa”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä sanoo.

Sundomin pilottihankkeen taustalla ovat tulevat muutokset sähkömarkkinalaissa. Vaiheittain vuoden 2028 loppuun mennessä voimaan astuvien säädösten mukaan sähkökatkojen vuosittainen kesto ei saa asemakaava-alueella ylittää kuutta tuntia. Kaava-alueen ulkopuolella raja on 36 tuntia.

Vaasan Sähkö -konsernin tavoitteena on löytää hankkeen avulla ratkaisuja, joilla voidaan täyttää sähkömarkkinalain jakeluverkolle asettamat toimitusvarmuuskriteerit myös muilla keinoin kuin maakaapeloinnilla, esimerkiksi lisäämällä verkostoautomaatiota ja nostamalla sen älykkyyttä.

Vaasan seudulle on kehittynyt Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä. Siihen kuuluu yli 140 yritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 10 000 henkilöä. Vaasan seudun osuus on noin 30 prosenttia koko Suomen energiateknologiaviennistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Älykkään sähköverkon pilottialue Vaasaan”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat