Museovirasto perui valituksensa Pietarsaaren torikaavasta

Museovirasto on peruuttanut Vaasan hallinto-oikeudelle jättämänsä valituksen, joka koski Pietarsaaren kaupunginvaltuuston niin sanottua torikaavaa koskevaa päätöstä. Valitus peruttiin, koska Pietarsaaren kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa löytyi molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Toria välittömästi reunustava rakentaminen madallettiin kaksikerroksiseksi.

Museovirasto on peruuttanut Vaasan hallinto-oikeudelle jättämänsä valituksen, joka koski Pietarsaaren kaupunginvaltuuston niin sanottua torikaavaa koskevaa päätöstä. Valitus peruttiin, koska Pietarsaaren kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa löytyi molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Toria välittömästi reunustava rakentaminen madallettiin kaksikerroksiseksi.

Museovirasto ja kaupunki neuvottelivat viraston tekemän valituksen jälkeen aktiivisesti ja hakivat ratkaisua, joka yhdistäisi riittävästi osapuolten tavoitteet asiassa.

Pietarsaaren toriympäristö sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön, mikä asettaa sen kehittämiselle erityisiä laadullisia tavoitteita, joilla turvataan kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Museovirasto on halunnut vaalia kaupunkiympäristön historiallista jatkuvuutta, mutta ymmärtää hyvin myös kaupungin ja sen elinkeinoelämän tarpeet kaupungin keskustan elinvoiman turvaamisessa.

Kiistassa oli kyse siitä, että Museovirasto vastusti tapaa, jolla rakennusoikeus oli kaavamuutoksessa sijoitettu kortteliin. Maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ratkaisu olisi heikentänyt Pietarsaaren torin kulttuurihistoriallista arvoa. Torilla olennaisia asioita ovat sitä reunustavien rakennusten koko ja tarve kaupunkikuvaa eheyttävään rakentamiseen. Näissä asioissa saatiin aikaan kompromissi, myös rakennusoikeutta hieman vähentäen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on valitukseen liittyen ollut huolissaan Museoviraston vallasta suhteessa kunnalliseen päätöksentekoon. Museoviraston mukaan Henrikssonin lausuma ei kuitenkaan vaikuttanut viraston päätökseen peruuttaa Pietarsaaren torikaavaa koskeva valitus. Kompromissia oli etsitty kaupungin kanssa siinä vaiheessa jo pitkään.

Museovirasto myös toteaa käyttävänsä lainsäädännön mukaista valitusoikeuttaan hyvin harvoin ja huolella harkiten.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Museovirasto perui valituksensa Pietarsaaren torikaavasta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat