Julkisivujen palotesteissä on puutteita

Valitsisitko mieluummin energiatehokkaan vai paloturvallisen julkisivueristeen?

Valitsisitko mieluummin energiatehokkaan vai paloturvallisen julkisivueristeen?

Julkisivueristeiden roolia mahdollisten rakennuspalojen leviämisen kannalta ei yleisesti tunnisteta. Fire Safe Europe1 tänään yhteistyössä Suomen Palomiesliiton (SPAL), Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) sekä Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) kanssa suuren mittakaavan palokammiokokeen, joka osoitti selviä puutteita nykyisin käytössä olevissa julkisivueristeiden palotestauskäytännöissä.

VTT:n tiloissa Espoossa suoritettu suuren mittakaavan palotesti on osa Euroopan laajuista julkisivujen tulipaloja käsittelevää seminaarisarjaa, jonka tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten päättäjien ja muiden sidosryhmien tietoisuutta rakennusten paloturvallisuudesta.

”Tarvitsemme asianmukaiset ja nykyaikaistetut rakennussäädökset takaamaan eurooppalaisten rakennusten paloturvallisuutta. Meidän täytyy lisäksi huolehtia siitä, että näitä säädöksiä myös toteutetaan. Haluan painottaa Euroopan parlamentin roolia sen varmistamisessa, että rakennettu ympäristömme on mahdollisimman turvallinen”, tilaisuuden suojelija, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen korosti seminaarin avanneessa videotervehdyksessä.

Materiaalivalinnat keskiössä

Julkisivuilla on erityinen rooli rakennusten paloturvallisuuden kannalta. Niiden tulee täyttää rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ja samalla lisätä palosuojaa sekä ehkäistä mahdollisen tulipalon leviäminen. Materiaalivalinnoilla on rakennuksen käyttäjien turvallisuuden kannalta suuri merkitys, sillä oikeat materiaalivalinnat voivat tarjota pelastushenkilöstölle ratkaisevia lisäminuutteja tulipalon sattuessa.

Palodemonstraatiossa asetettiin neljä erilaista julkisivujen eristemateriaalia huonepaloa jäljittelevään testiin, Kaikkia testaukseen osallistuneita eristemateriaaleja voidaan nykyisiä määräyksiä tulkiten käyttää rakennusten julkisivuissa ilman erillistä palosuojausta Suomessa tai Ruotsissa. Palodemonstraatio osoitti, että käytössä olevat palotestausmenetelmät eivät vastaa todellista julkisivuja kohtaavaa tulipalotilannetta eikä nykyinen luokitusmenetelmä sovellu sellaisenaan kaikille testatuille materiaaleille.

Palotestausstandardeja päivitettävä

“Palodemonstraatio vahvisti, että nykyiset eurooppalaiset palotestimenetelmät eivät takaa riittävää turvallisuustasoa julkisivueristeiden osalta. On välttämätöntä, että saamme luotua julkisivuissa käytettäville eristeille yhtenäistetyt standardit koko Euroopan tasolla”, Fire Safe Europen toimitusjohtaja Juliette Albiac sanoo.

Energiatehokkuuden lisääminen mahdollisuus parantaa paloturvallisuutta

Pohjoismaissa on käynnistetty viime vuosina lukuisia hankkeita, jotka tähtäävät rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Nämä hankkeet paitsi vähentävät rakennusten energiankulutusta myös luovat tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla hankkeet tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia rakennusten paloturvallisuuden kehittämiselle.

”Taloudellisesti haastavina aikoina rakennusmateriaaleja valitaan usein pelkän hinnan mukaan sen sijaan, että käytettäisiin rakennusmateriaaleja, jotka voivat parantaa samalla sekä energiatehokkuutta että paloturvallisuutta. Seminaarin tarkoituksena on osoittaa, että energiatehokkuus ja paloturvallisuus voivat, ja niiden pitäisi, kulkea käsi kädessä”, järjestäjät vetävät seminaarin annin yhteen.

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Julkisivujen palotesteissä on puutteita”

Jätä kommentti