Kokeile kuukausi maksutta

Helsinki aikoo muuttaa moottoriteitä kaupunkibulevardeiksi

Vastavalmistunut yleiskaavan luonnos esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavan luonnosta 25. marraskuuta.

Hämeenlinnanväylä kaupunkibulevardina.

Merkittävä osa Helsingin kasvusta kohdistuisi laajentuvaan kantakaupunkiin. Tilaa uusille kantakaupunkimaisille kaupunginosille saataisiin pitkällä tähtäimellä moottoritiemäisten väylien varsilta muuttamalla ne kaupunkibulevardeiksi Kehä I:n sisäpuolella. Vihdintien ja Itäväylän bulevardit jatkuisivat kaupungin rajalle saakka, sillä ne ovat liikenneratkaisuiltaan jo nykyisin katumaisia aina kaupungin rajalle asti. Länsiväylällä ja Itäväylällä voisi olla myös katettuja osuuksia.

”Kaupunkituottavuuden parantamiseksi tarvitaan lisää tilaa yrityksille läheltä ydinkeskustaa ja lisää asuntoja vastaamaan urbaanin kaupunkiasumisen lisääntyneeseen kysyntään”, yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sanoo.

Kantakaupungin lisäksi uutta rakentamista on luonnoksessa osoitettu erityisesti Malmin lentokentän ympäristöön sekä raideliikenteen solmukohtiin ja merkittävien asemien ympäristöihin. Esimerkiksi Malmi, Itäkeskus, Herttoniemi ja Kannelmäki kasvaisivat uusiksi keskustoiksi, joissa olisi monipuolisesti asumista, palveluja ja työpaikkoja. Näissä pikkukaupungeissa palvelut olisivat helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Raiteet luovat verkostokaupunkia

Raideliikenneverkostolla on tärkeä rooli kaavaluonnoksessa. Metro, junat ja poikittaiset pikaraitiotiet yhdistävät kaupungin keskukset verkostokaupungiksi. Nykyisiä raiteita täydentämään luonnokseen on merkitty pikaraitioteinä Jokeri 1 ja Jokeri 2, Otaniemen ja Kumpulan välinen Tiederatikka sekä kantakaupungista Vuosaareen ulottuva Saaristoratikka. Lisäksi pikaraitiotiet kulkisivat säteittäisiä kaupunkibulevardeja pitkin.

Pikaraitioteiden lisäksi varaudutaan metro- ja rautatieverkon laajentamiseen, kuten Töölön metroon ja Lentorataan. Toimivaa ja kestävää liikkumista tavoitellaan myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisella.

Suuri osa Helsingin viheralueista säilyisi jatkossakin viheralueina. Merkittävin muutos koskee Keskuspuiston länsireunaa, jossa moottoritien ramppi- ja melualueet on osoitettu rakentamiseen. Se mahdollistaisi Hämeenlinnanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi, mutta myös suojaisi Keskuspuistoa liikenteen melulta. Uusia merkittäviä virkistys- ja matkailualueita kaavaillaan puolustusvoimilta vapautuviin saariin.

”Yleiskaavan tavoitteena on Helsinki, jossa on tarpeeseen vastaavasti asuntoja, monipuoliset palvelut lähellä asukkaita ja toimiva joukkoliikenne. Tavoiteltavassa Helsingissä on myös viheralueita virkistykseen sekä elävää kaupunkikulttuuria”, Manninen kiteyttää.

Yleiskaavan tarkkuustaso hehtaari

Yleiskaavakartassa ei esitä tarkkoja aluerajauksia, vaan se näyttää kaupungin kehittämisen painopisteet. Kartta koostuu ruuduista, jotka vastaavat 100 x 100 metrin aluetta. Kullakin ruudulla on pääkäyttötarkoitusta kuvaava merkintä, mutta esimerkiksi asuntovaltaiseksi alueeksi merkityssä ruudussa voi olla myös muun muassa työpaikkoja, palveluja ja virkistysalueita. Kaavaan liittyy teemakarttoja, joissa esitetään yksityiskohtaisempia ratkaisuja esimerkiksi liikenteestä tai viheralueista.

Uudessa yleiskaavassa ei ole enää jakoa pien- ja kerrostalovaltaisiin alueisiin, vaan rakentamista ohjaa tavoiteltavaa rakentamistehokkuutta määrittelevä mitoitus. Mitoitus antaa aiempaa tarkemmat välineet kaupungin rakentumisen suunnitteluun.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Helsinki aikoo muuttaa moottoriteitä kaupunkibulevardeiksi”

  1. Kuvassa oleva kävelijä antaa jotain viitettä siitä, keitä (tai mitä) varten meidän todellisuudessa tiukasti kiinniolevat johtajamme Helsinkiä rakentavat

  2. Kuvan kerrostalo ei kestä suomen ilmastoa edes 15 vuotta.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat