Kokeile kuukausi maksutta

Suomen kaivosbuumi on laantunut

Viime vuosien kaivosbuumi on Suomessa hiljentynyt. Tällä hetkellä Suomessa ei ole käynnissä yhtään uuden kaivoksen rakentamista. Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat viime vuonna noin 200 miljoonaa euroa, mikä on 45 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun kaivosteollisuuden toimialaraportissa.

Viime vuosien kaivosbuumi on Suomessa hiljentynyt. Tällä hetkellä Suomessa ei ole käynnissä yhtään uuden kaivoksen rakentamista. Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat viime vuonna noin 200 miljoonaa euroa, mikä on 45 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun kaivosteollisuuden toimialaraportissa.

Toimialaraportin mukaan Suomi on edelleen yksi houkuttelevimmista kaivosmaista maailmassa. Suomen vetovoimatekijöitä ovat muun muassa geologinen tieto ja osaaminen, hyvä malmipotentiaali, toimiva infrastruktuuri, yleinen korkea koulutustaso sekä maan yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus. Sen sijaan pitkät lupaprosessit, kiristyvä verotus ja kaivosvastainen ilmapiiri voivat heikentää kiinnostusta investoida Suomeen.

Mikäli olosuhteet kaivostoiminnalle muuttuvat epävakaammiksi, uhkana on rahoituksen vaikeutuminen ja investointien väheneminen. Malminetsinnän vähentyminen näkyy tulevaisuudessa, kun uusia esiintymiä ei ole tiedossa nykyisten, ehtyvien malmivarantojen tilalle.

Kaivosyhtiöiden toimintatavat ovat muuttumassa, ja hankintojen kehittyminen ja ulkoistaminen avaavat uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille. Ympäristökysymysten ratkaisemiseen kaivataan jatkossa uusia innovaatioita. Kaivostoimintaa tulee tehdä ympäristön kannalta, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Vuonna 2013 metallimalmien ja teollisuusmineraalien tuotannon liikevaihto oli noin 1,5 miljardia euroa, ja tuotanto työllisti suoraan noin 3 000 henkilöä Suomessa. Toiminnassa olevat kaivokset ja kaivoshankkeet sijoittuvat pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suomen kaivosbuumi on laantunut”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat