Kokeile kuukausi maksutta

Uusi tutkimus: Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin Helsingissä

Peruskoulujen väliset erot vaikuttavat asuntojen hintoihin Helsingissä. Vanhemmat siis tekevät lastensa kouluvalintoja myös asuinpaikan valinnan yhteydessä, eivät pelkästään valitsemalla koulun oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tämä selviää VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Tuukka Saarimaan sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijan Oskari Harjusen tekemästä tutkimuksesta.

Peruskoulujen väliset erot vaikuttavat asuntojen hintoihin Helsingissä. Vanhemmat siis tekevät lastensa kouluvalintoja myös asuinpaikan valinnan yhteydessä, eivät pelkästään valitsemalla koulun oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tämä selviää VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Tuukka Saarimaan sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijan Oskari Harjusen tekemästä tutkimuksesta.
Kuuntele juttu

Asunnot ovat erilaisia paitsi ominaisuuksiltaan myös sijainniltaan. Ostaessaan asunnon, kotitalous ostaa samalla joukon paikallisia palveluita, joiden käyttämiseen asunnon sijainti antaa mahdollisuuden. Esimerkiksi Helsingissä lapsen lähikoulu määräytyy perheen osoitteen perusteella. Ostamalla asunnon tietyn koulun oppilaaksiottoalueelta perhe varmistaa lastensa pääsyn tähän kouluun.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, johtaako lähikouluperiaate koulujen mahdollisten erojen heijastumiseen asuntojen hintoihin. Mikäli koulujen välillä on eroja, perheet voivat ”ostaa” itselleen sopivan koulun asuinpaikan valinnallaan. Vertaamalla muuten samanlaisten asuntojen hintoja eri oppilaaksiottoalueilla, voidaan päätellä, ovatko vanhemmat valmiita maksamaan hintapreemion tietyistä koulun ominaisuuksista. Tällaisen tutkimusasetelman tavoitteena on sulkea pois naapuruston muiden ominaisuuksien vaikutus asuntojen hintoihin.

Tutkimuksen aineistona käytettiin 4000 toteutunutta asuntokauppaa oppilaaksiottoalueiden rajojen läheisyydessä. Koulujen ominaisuuksia mitattiin kuudennen luokan standardoidulla matematiikan kokeella sekä koulun erityis- ja vieraskielisten oppilaiden osuuksilla.

Tulosten mukaan koulujen oppimistulokset heijastuvat selvästi asuntojen hintoihin. Mitä paremmat oppimistulokset koulussa ovat, sitä korkeammat ovat asuntojen hinnat sen oppilaaksiottoalueella. Koulun oppimistulosten noustessa keskimääräisestä parhaaseen 10 prosenttiin asuntojen hinnat nousevat keskimäärin 2,5 prosenttia. Vaikutus on samaa suuruusluokkaa kuin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa koulujen väliset erot ovat aiempien tutkimusten mukaan Suomea suurempia.

Sen sijaan koulun erityis- tai vieraskielisten oppilaiden osuus ei vaikuta alueen asuntojen hintoihin. Lisätarkastelut viittaavat siihen, että asunnonostajille on tärkeää koulun oppilaiden sosioekonominen tausta, ei niinkään koulun vaikutus oppimiseen. Koska asuntojen hinnat toimivat pääsylippuna tietyn koulun alueelle, lähikouluperiaate voi osaltaan lisätä asuinalueiden eriytymistä.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Uusi tutkimus: Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin Helsingissä”

  1. Vai olisiko sitten kuitenkin niin, että korkeammin koulutetut ostavat kalliimpia asuntoja ja korkeammin koulutettujen perheympäristö on keskimäärin suotuisampi paremmille opiskelutuloksille. Samalla myös odotukset ovat korkeammat.

    Ja omaa kouluaikaa muistellen, niin ei taksikuskin poikaa hirveästi opiskelu kiinnostanut. Lätkä ja naiset sitäkin enemmän. Asuinalue ei kovin kallis.

  2. Spesiaalimiehen kommentissa on kyllä järkeä, muna vai kana. Sen kyllä tiedämme, että Helsingin asuntokunnista vain vajaa viidennes on lapsiperheitä, muut eivät kouluoloista piittaa.

  3. Aika turha tutkimus.

    Paremman sosioekonomisen taustan omaavat koululaiset saavat parempia tuloksia, koska vanhemmilla on enemmän mahdollisuuksia tukea jälkikasvuaan, vaikkapa yksityisopetuksella ja kieli- yms. kursseilla. Varakkaiden vanhempien lapsien ei tarvitse tehdä kouluaikana ilta- ja viikonlopputöitä, jos opintomenestys vaatii aikaa. Parempien alueiden kouluissa on opettajilla paremmat työolot ja vähemmän ongelmaoppilaita, jolloin sinne hakeutuu myös ne opettajat, joilla on vara valita.

    Paremmilla alueilla asunnon hinta on aina korkeampi ja sinne valikoituvat ne, joilla on varaa maksaa siitä ja heillä on myös kyky järjestää ympäristön olosuhteet laadukkaiksi mukaanlukien koulut.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat