Kokeile kuukausi maksutta

Velvollisuus maapolitiikan tekoon ja kilpailun edistäminen tulevat maankäyttö- ja rakennuslakiin

Hallitus esittää maankäyttö- ja rakennuslakiin lisäystä, jonka mukaan kunnan on huolehdittava maapolitiikan harjoittamisesta. Tähän saakka kunnilla ei ole ollut lakisääteistä velvoitetta maapolitiikan tekoon.

Hallitus esittää maankäyttö- ja rakennuslakiin lisäystä, jonka mukaan kunnan on huolehdittava maapolitiikan harjoittamisesta. Tähän saakka kunnilla ei ole ollut lakisääteistä velvoitetta maapolitiikan tekoon.
Kuuntele juttu

Velvollisuus harjoittaa maapolitiikkaa lisätään lakiin erityisesti kaupan ja asuntorakentamisen kilpailun edistämiseksi sekä riittävän tonttitarjonnan turvaamiseksi kasvavilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi lain kaavoitusta koskeviin säädöksiin tulee elinkeinoelämän kilpailun edistämisen näkökulma.

Lakimuutoksen perustelutekstin mukaan toimivalla kilpailulla tarkoitetaan sitä, että keskenään kilpailevilla yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset, eikä alalle tulolle, sieltä poistumiselle tai siellä toimimiselle ole perusteettomia esteitä. Tasapuoliset toimintaedellytykset tarkoittavat esimerkiksi sitä, että isompia toimijoita ei perusteettomasti suosita pienempien toimijoiden kustannuksella.

Lisäksi hallituksen esitys lainmuutokseksi täsmentää, mitä selvityksiä pitää tehdä kaavaa laadittaessa. Selvitykset ehdotetaan kohdennettavaksi kaavaratkaisun kannalta olennaisiin asioihin välttäen päällekkäisten selvitysten tekoa eri kaavatasoilla.

Selvitysten oikeaa kohdentamista on pidetty ongelmana, samoin liian yksityiskohtaisia selvityksiä.

 

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Velvollisuus maapolitiikan tekoon ja kilpailun edistäminen tulevat maankäyttö- ja rakennuslakiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat