Museovirasto suojelisi Kauhavan Lentosotakoulun

Museovirasto esittää Kauhavan Lentosotakoulun suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Asiasta päättää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Museovirasto esittää Kauhavan Lentosotakoulun suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Asiasta päättää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla Museovirasto esittää suojeltavaksi kokonaisuuden, joka käsittää sekä rakennuksia, rakenteita, istuttamalla muodostettuja alueita että rakennusten kiinteää sisustusta.

Alueen rakennuksissa säilyttämistarve painottuu noin 30 kohteessa ulkoarkkitehtuuriin ja kymmenessä kohteessa myös valikoituihin sisätiloihin. Sisätilat ovat säilyneet erityisen hyvin 1931 valmistuneessa upseerikerhossa sekä 1935 valmistuneessa ja 1963 laajennetussa sairaalassa. Samoin vuonna 1972 valmistunut lentokoneiden korjaamohalli toimistosiipineen on säilynyt hyvin.

Kauhavan Lentosotakoulun alue on Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. llmavoimien toiminta alueella päättyi vuoden 2014 lopussa, ja valtio luopui kohteesta. Lentosotakoulun alueen käyttö, hoito ja kehittäminen uudessa tilanteessa tarvitsevat tuekseen koko kulttuurihistoriallisesti keskeistä aluerakennetta ja rakennuskantaa koskevan suojelupäätöksen.

Museoviraston mukaan Lentosotakoulu monipuolisine rakennuksineen on yksi puolustusvoimien ja erityisesti ilmavoimien rakennusperinnön avainkohteista. Siihen kuuluu ainutlaatuisia näytteitä itsenäisen Suomen sotilasarkkitehtuurista. Alue ilmentää sotilasilmailun ja puolustusvoimien rakennustoiminnan kehitystä 1920-luvulta 2000-luvun alkuun ja on valtakunnallisesti merkittävä.

Monipuolinen rakennuskanta mahdollistaa Museoviraston mukaan moninaisen uusiokäytön. Virasto pitää alueen suojelua myönteisenä lähtökohtana alueen tulevaisuutta koskeville ratkaisuille.

Suojeluesityksen rajaukseen ei sisälly 1960-luvulta alkaen vaiheittain pidennetty kestopäällysteinen kiitorata siihen välittömästi liittyvine rakenteineen ja rakennuksineen. Museovirasto pitää kuitenkin hyvänä, että ilmailu muodossa tai toisessa jatkuu Lentosotakoulun alueella.

Kauhavan Lentosotakoulun kaavoitus ei ole ajantasaista eikä riittävä uudessa tilanteessa. Yleiskaavassa Lentosotakoulun alue on EP-merkinnällä osoitettu puolustusvoimien alueeksi, ja ainoastaan vuonna 1929 valmistuneella ns. Linna-rakennuksella on suojelumerkintä. Alueella ei ole asemakaavaa eikä asemakaavoitus ole vireillä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Museovirasto suojelisi Kauhavan Lentosotakoulun”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat