Kokeile kuukausi maksutta

Uusi tutkimus: maahanmuuttajanuoria syrjitään asuntomarkkinoilla

Maahanmuuttajataustaisten nuorten asema asuntomarkkinoilla on selvästi kantaväestön nuoria heikompi, todetaan 23.1.2015 julkistetussa nuorten asumista selvittäneessä tutkimuksessa.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten asema asuntomarkkinoilla on selvästi kantaväestön nuoria heikompi, todetaan 23.1.2015 julkistetussa nuorten asumista selvittäneessä tutkimuksessa.

Tutkimuksen ovat tehneet Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen ja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy:stä.

Laakson mukaan tutkimukseen vastanneista, itsenäisesti asuvista vieraskielisistä nuorista oli kokenut syrjintää 17 prosenttia. Kantaväestön nuorilla vastaava prosenttiluku on 7.

Laakso viittaa muihinkin tutkimuksiin, joiden mukaan Afrikasta, Asiasta ja Lähi-Idästä muuttaneiden kohdalla syrjintä suomalaisilla asuntomarkkinoilla on todellinen ongelma. Myös asunnottomuuden jaksot ovat maahanmuuttajanuorilla pitempiä kuin kantaväestön nuorilla.

Nuorisoasuntotuotannossa olisikin tutkimuksen mukaan otettava huomioon maahanmuuttajanuorten osuuden kasvu, ja heidän kantaväestön nuoria heikommat mahdollisuudet saada asunto yksityisiltä vuokramarkkinoilta tai hankkia omistusasunto.

Nuorille tarvitaan matalan kynnyksen asumiseen keskittyneitä palveluita, joissa neuvontaa kohdennetaan myös maahanmuuttajataustaisten nuorten tarpeisiin.

Nuorten asema heikentynyt

Nuorisoasuntojen tarjontaa tulisi tutkimuksen mukaan lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös Helsingin seudun kehyskunnissa, Tampereella, Turussa ja muilla suurilla kaupunkialueilla.

Uusien nuorisoasuntojen tulisi sijaita hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Nuorisoasuntojen tuotannossa tulisi ottaa huomioon nuorten myönteinen suhtautuminen yhteisölliseen asumiseen keinona alentaa asumiskustannuksia ja se, että he asuvat mieluummin yhdessä kavereidensa kanssa kuin perinteisissä soluasunnoissa ennestään tuntemattomien kanssa.

Nuorten asema asuntomarkkinoilla on heikentynyt jonkin verran 2010-luvulla. Vallitseva taloudellinen tilanne näkyy: vuokrataso oli vuonna 2014 suurempi ongelma nuorille kuin neljä vuotta sitten. Myös kilpailu asunnoista on kiristynyt.

Entistä useampi nuori joutuu sopeuttamaan talouttaan selvitäkseen asumiskustannuksistaan, ja omistusasunnossa asuvien nuorten osuus on laskenut. Kuitenkin valtaosa nuorista selviää asumismenoista hyvin eikä asuminen aiheuta heille huolta.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen kantaväestön nuoria useammin.

Lue tästä lisää siitä, että omakotitalo ja oma autopaikka ovat tärkeällä sijalla nuorten asumistoiveissa.

Työryhmä selvittämään ongelmaa

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen asettaa ensi viikolla poikkihallinnollisen työryhmän, joka pureutuu nuorten asumisongelmaan. Valmista tulee olla maaliskuun loppuun mennessä.

”Nuorten asunnottomuus on niin polttava ongelma, etteivät mitkään ponnistelut ole liian suuria sen nujertamiseksi. Jokaisen asunnottoman nuoren kohdalla kyseessä on inhimillinen tragedia sekä työn, perhe-elämän ja opiskelun perusedellytysten estyminen. Olenkin päättänyt asettaa pikavauhdilla työryhmän, joka etsii konkreettisia keinoja vähentää nuorten asunnottomuutta”, Viitanen linjaa.

Työryhmään tulee neljän ministeriön ja Kuntaliiton edustus.

”Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014” -tutkimuksen tilasivat ympäristöministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) ja Nuorisoasuntoliitto ry (NAL).

Tutkimuksessa on selvitetty 18-29-vuotiaiden nuorten asumisesta ja siihen liittyviä kokemuksia, suunnitelmia ja ongelmia. Aineisto kerättiin nuorille suunnatulla valtakunnallisella puhelinkyselyllä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uusi tutkimus: maahanmuuttajanuoria syrjitään asuntomarkkinoilla”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat