Kokeile kuukausi maksutta

Ulosotossa perittävänä yli 2,8 miljardin euron saatavat

Ulosottoon saapui viime vuonna perittäväksi rahasaatavia yli 2,8 miljardin euron arvosta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin viisi prosenttia eli yli 100 miljoonaa euroa.

Ulosottoon saapui viime vuonna perittäväksi rahasaatavia yli 2,8 miljardin euron arvosta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin viisi prosenttia eli yli 100 miljoonaa euroa.

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saatavia saapui edellisvuotta vähemmän ja muita yksityisoikeudellisia saatavia, kuten pankkilainoja, luottoja ja maksuja erilaisista työsuorituksista ja palveluista, edellisvuotta enemmän.

Ulosotto tilitti velkojille viime vuonna 1,058 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli hieman yli 2,5 prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 400 miljoonaa euroa, ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 78,5 miljoonaa euroa.

Ulosottovirastoihin tuli viime vuonna vireille noin 2,7 miljoonaa asiaa. Määrä pieneni odotetusti, sillä maaliskuussa 2013 voimaan tulleen perintälain muutoksen seurauksena pääsaatavasta irrallaan olevia perintäkuluja ei voinut enää periä omana saatavana vaan varsinaisen velan yhteydessä.

Erilaisia ulosmittauksia toimitettiin lähes 631 000 kappaletta, ja kasvua oli noin 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Suurin osa ulosmittauksista, noin 416 000, kohdistui palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon.

Asunto-osakkeita myytiin vuonna 2014 yhteensä 561 kappaletta (489 kpl vuonna 2013) ja kiinteistöjä 1 264 kpl (1168). Muun irtaimen omaisuuden realisointeja oli 962 kappaletta (883).

Ulosottoon saapui viime vuonna lähes 7 600 häätöhakemusta. Näistä hakija peruutti noin 3 500 hakemusta. Noin 2 000 tapauksessa viranomaiset totesivat häädettävän muuttaneen itse. Häätöjä toimeenpantiin 1 723 kappaletta. Sekä häätöhakemusten että toimeenpantujen häätöjen määrät kasvoivat jonkin verran vuodesta 2013.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ulosotossa perittävänä yli 2,8 miljardin euron saatavat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat