Ely-keskus ei niele Helsingin kaupunkibulevardiesitystä sellaisenaan

Uudenmaan ELY-keskus ei tienpitäjänä voi hyväksyä kaupunkibulevardien toteuttamista tehtyjen selvitysten perusteella. ELY-keskuksen mielestä yleiskaavaluonnoksen pohjaksi on laadittava selvitys, jossa tarkastellaan, miten kaupunkibulevardit vaikuttaisivat seudulliseen liikennejärjestelmään, sillä niiden vaikutus kohdentuisi paljon Helsingin kaupungin aluetta laajemmalle.

Uudenmaan ELY-keskus ei tienpitäjänä voi hyväksyä kaupunkibulevardien toteuttamista tehtyjen selvitysten perusteella. ELY-keskuksen mielestä yleiskaavaluonnoksen pohjaksi on laadittava selvitys, jossa tarkastellaan, miten kaupunkibulevardit vaikuttaisivat seudulliseen liikennejärjestelmään, sillä niiden vaikutus kohdentuisi paljon Helsingin kaupungin aluetta laajemmalle.

ELY-keskus sanoo, ettei yleiskaavaluonnoksessa ole otettu huomioon, että bulevardeiksi osoitetut katujaksot ovat pääosin valtion hallinnoimia maanteitä. Helsingin kaupunki ei siksi voi yksipuolisesti päättää niiden muuttamisesta bulevardeiksi.

Bulevardien vaikutuksesta liikennejärjestelmään tehtävän selvityksen laadintaan olisi ELY:n mielestä osallistuttava Helsingin kaupungin lisäksi ainakin HSL:n, seudun kuntien, Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston.

Bulevardit muuttaisivat koko seudun liikennejärjestelmää. Joukkoliikennetarjontaa pitäisi lisätä huomattavasti nykyisestä. Vaikutusten selvittäminen on kuitenkin vielä niin alkuvaiheessa, ettei vaikutuksia voi arvioida luotettavasti, ELY lausuu.

Yleiskaavaluonnoksessa esitetään moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamista katumaisiksi kaupunkibulevardeiksi ja niiden varsille on suunniteltu kantakaupunkimaista rakentamista. Kaupunkibulevardit olisivat 2+2-kaistaisia katuja, joilla nopeusrajoitus olisi 50 km/h.

Kaduilla olisi myös raitio- sekä kävely- ja pyöräilykaistat. Suunnitelmassa muutettaisiin kaupunkibulevardeiksi kaikki Kehä I:n sisäpuolella olevat säteittäiset pääväylät: Turunväylä, Hämeenlinnanväylä, Lahdenväylä, Tuusulanväylä ja Länsiväylä. Vihdintie ja Itäväylä on osoitettu bulevardeiksi myös Kehä I:n ulkopuolella.

Toteutuskustannukset selvittämättä

ELY:n mukaan meluvaikutusten arviointi puuttuu vaikutusten arvioinnista kokonaan, samoin väylien kaupunkibulevardeiksi muuttamisen investointi- ja ylläpitokustannukset ovat selvittämättä.

Yleiskaava on strateginen. Kaavan strategista luonnetta tulisi ELY:n mukaan kuitenkin selventää, sillä strategisuus edellyttää strategisia valintoja. Esimerkiksi virkistysalueiden pienentäminen on strateginen valinta, mutta tarkka korttelitehokkuus ei.

ELY muistuttaa, että yleiskaava on laadittu yleispiirteiseksi ja väljästi tulkittavaksi. Ääritilanteessa yleiskaava voi johtaa esimerkiksi maakuntakaavan ja kulttuuriympäristön arvojen säilymisen tavoitteiden vastaiseen lopputulokseen.

Helsinki varautuu yleiskaavassa 250 000 uuteen asukkaaseen, joka on melkein puolet arvioidusta seudun kasvusta. Uudenmaan ELY-keskuksen mielestä kaavasta tulisi käydä ilmi väestökehitysarvion suhde Espoon, Vantaan ja muun seudun väestökehitystavoitteisiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ely-keskus ei niele Helsingin kaupunkibulevardiesitystä sellaisenaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat