Helsingin harmaan talouden torjunta tuottanut tulosta – tiedonsaanti yhä ongelmana

Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjelma on ohjannut hankintoja julkiset velvoitteensa hoitaville yrityksille, ilmenee Verohallinnon selvityksestä. Ongelmaksi todetaan kuitenkin, ettei kaupungilla ole riittäviä tiedonsaantioikeuksia palveluja tarjoavien yritysten tietoihin. Selvityksessä ehdotetaan lainsäädännön muuttamista tiedonsaannin parantamiseksi.

Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjelma on ohjannut hankintoja julkiset velvoitteensa hoitaville yrityksille, ilmenee Verohallinnon selvityksestä. Ongelmaksi todetaan kuitenkin, ettei kaupungilla ole riittäviä tiedonsaantioikeuksia palveluja tarjoavien yritysten tietoihin. Selvityksessä ehdotetaan lainsäädännön muuttamista tiedonsaannin parantamiseksi.

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö laati selvityksen Helsingin kaupungille palveluja tuottavista yrityksistä vuosilta 2006–2013. Kohdejoukon myynti kaupungille oli yhteensä 3,3 miljardia euroa. Hankintojen arvosta 56 prosenttia liittyi rakentamiseen ja rakentamisen tukipalveluihin.

Julkiset hankinnat ovat tärkeä alue harmaan talouden torjunnassa. Helsingin kaupungin tarkastusviraston parin vuoden takaisten laskelmien mukaan Helsinki menettää verotuloja noin 50–60 miljoonaa euroa vuodessa harmaan talouden takia.

Verohallinnon selvityksessä tutkittiin yritysten taloutta, lakisääteisten velvoitteiden hoitoa, asiakassuhteita, vastuuhenkilöiden vaikutusta yritysten liiketoimintaan sekä kaupungin oman, vuonna 2011 aloitetun harmaan talouden torjuntaohjelman vaikutusta.

Selvityksen mukaan Helsingin harmaan talouden torjuntaohjelma on tuottanut tulosta palvelua tuottavien yritysten verovelkojen hallinnassa ja hankinnat ovat jakaantuneet suurelle määrälle palveluntuottajia. Kaupunki ei kuitenkaan ole välttynyt harmaan talouden tapauksilta. Selvityksen kohdejoukkoon tehdyistä verotarkastuksista harmaan talouden osuus oli kuusi prosenttia. Kaikista Verohallinnon tekemistä verotarkastuksista harmaan talouden osuus on keskimäärin noin 20 prosenttia.

Yritysten verovelat seuraavat vastuuhenkilöitä

Selvityksessä havaittiin tilastollinen yhteys tutkituissa yrityksissä toimivien vastuuhenkilöiden henkilökohtaisten verovelkojen ja heidän edustamiensa yritysten verovelkojen ja konkurssien välillä. Yritysten verovelat seuraavat vastuuhenkilöitä. Havainto korostaa tarvetta selvittää yritysten taustahenkilöiden luotettavuus julkisia hankintoja tehtäessä. Tällaisiin selvityksiin kunnilla on nykyisin vain hyvin pienet mahdollisuudet lainsäädännön asettamien rajoitusten takia.

Palveluja tarjoavien yritysten taustojen selvittäminen on mahdollista vain, jos ostajalle annetaan riittävät oikeudet saada palveluja tarjoavien yritysten toimintaa ja vastuuhenkilöitä koskevia tietoja.

Helsingin kaupunginhallitus teki 17.1.2011 valtiovarainministeriölle ehdotuksen yritystietojen julkisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta niin, että hankinnan yhteydessä yrityskohtaisten verotustietojen luovuttaminen viranomaisina ja veronsaajina toimiville kunnille olisi mahdollista. Lain muutos parantaisi kuntien mahdollisuutta pidättyä liikesuhteesta velvoitteitaan laiminlyövien yritysten kanssa.

Myös harmaan talouden selvitysyksikkö esittää, että julkisia hankintoja tekeville viranomaisille säädettäisiin oikeus saada tietoja siitä, ovatko hankintakilpailuun osallistuvat organisaatiot hoitaneet julkiset velvoitteensa, kuten verot sekä eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutukset sekä tullimaksut.

Samassa yhteydessä voitaisiin arvioida palveluntarjoajien vastuuhenkilöiden sekä näiden muun yritystoiminnan velvoitteiden hoitoon liittyvien tietojen merkitys julkisia hankintoja tehtäessä.

Helsingin kaupunki pitää näiden uudistusten toteuttamista tärkeänä. Nykyisillä keinoilla harmaan talouden torjuntaa ei voida tehostaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin harmaan talouden torjunta tuottanut tulosta – tiedonsaanti yhä ongelmana”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat