Kokeile kuukausi maksutta

Ramboll voitti Laukaan keskustan kehittämisen suunnittelukilpailun

Laukaan kirkonkylän keskustan kehittämisen suunnittelukilpailu on ratkennut. Palkintolautakunta on valinnut kilpailun voittajaksi ”Leipien heitto” -nimisen työn. Sen laatija on Ramboll Finland Oy Tampere pääsuunnittelijanaan arkkitehti Mikko Siitonen.

Voittajatyö ”Leipien heitto”.
Kuuntele juttu

Kilpailuhakemuksia jätettiin yhteensä 12, joista referenssien perusteella itse suunnittelukilpailuun valittiin neljä toimistoa. Kilpailun toiselle sijalle sijoittui ”Erbe” -niminen työ, jonka laati Serum Arkkitehdit Oy pääsuunnittelijanaan arkkitehti Sami Heikkinen. Kolmanneksi tuli työ ”Kaksoiskylä” (A-konsultit Oy) ja neljänneksi ”Täyttä Laukkaa” (FCG Oy Helsinki).

Kilpailulla haettiin innovatiivista, idearikasta, kokonaisvaltaista ja pitkän aikavälin suunnitelmaa keskusta-alueen kehittämiseksi. Suunnitelmalla tavoiteltiin taajamakuvallisesti yhtenäistä, houkuttelevaa ja viihtyisää kaupan ja asumisen ympäristöä, jossa huomioitiin erityisesti elinkeinoelämän näkökulma. Voittajaehdotuksessa kokonaistavoitteissa onnistuttiin parhaiten.

Voittajaehdotus on palkintolautakunnan mukaan kokonaisidealtaan selkeä, mutta silti idearikas ja moniulotteinen. Kirkonkylän keskusta tiivistyy uuden torin ympärille. Tilaratkaisut ovat joustavia, julkiset ja yksityiset palvelut täydentävät toisiaan. Ydinkeskustaa täydennetään merkittävimmin seututien itäpuolella, mutta länsipuolen kehitys saadaan sidottua ydinkeskustaan mukaan luomalla seututien 637 ympäristöstä bulevardimainen väylä. Saravesi ja satamapuisto kytkeytyvät osaksi taajamarakennetta yhteiskäyttökatuna toimivan Laukaantien kautta. Monipuolista asuinrakentamista on suunnitelmassa esitetty 1 600–2 000 uudelle asukkaalle. Suunnitelma on realistinen, ja se voidaan toteuttaa vaiheittain.

Voittanut ehdotus on jatkosuunnittelun pohja, jota täydennetään muun muassa muista kilpailutöistä kerätyillä ideoilla. Kilpailun voittajan kanssa tehdään hankintasopimus keskustan kehittämissuunnitelman loppuunsaattamiseksi.

Kilpailun tavoitteena on vuorovaikutteinen suunnittelu. Työn edetessä ehdotusvaiheeseen tullaan yrittäjille ja elinkeinoelämän edustajille järjestämään syksyllä 2015 yhteinen kehittämisilta sekä kaikille kuntalaisille avoin ilta, jossa toimijat pääsevät vaikuttamaan kehittämissuunnitelmaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ramboll voitti Laukaan keskustan kehittämisen suunnittelukilpailun”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat