Hallitus hyväksyi uudet tuulivoimaloiden melutason ohjearvot

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) huomauttaa, että selkeä ohjeistus mahdollistaa tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamisen ja sitä kautta suuret investoinnit moneen pieneen kuntaan.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) huomauttaa, että selkeä ohjeistus mahdollistaa tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamisen ja sitä kautta suuret investoinnit moneen pieneen kuntaan.

Suomen Tuulivoimayhdistys on tyytyväinen asetettuihin ohjearvoihin. Suomen tuulivoimahankkeisiin on tähän saakka sovellettu kahta toisistaan eroavaa ohjearvoa. Uusi ohjearvoasetus linjaa, että tuulivoimaloiden ääni ei saa pysyvän tai vapaa-ajan asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 dB(A) ja päivällä 45 dB(A) rajaa.

Kansallispuistoja koskeva ulko-ohjearvo on kaikkina vuorokaudenaikoina 40 dB. Uudet ohjearvot koskevat asetuksen hyväksymisen jälkeen luvitukseen tulevia tuulivoimahankkeita.

”Nyt hyväksytty asetus päättää tuulivoimasuunnittelun ristiriitaisen aikakauden, jona viranomaiset, kuntalaiset ja hanketoimijat eivät ole olleet varmoja mitä ohjearvoja tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja valvonnassa tulisi käyttää”, STY:n toiminnanjohtaja Anni Mikkonen toteaa.

”Asetuksessa erityisen hyvää on, että pysyvälle ja vapaa-ajan asutukselle on säädetty yhtenevät ohjearvot, jotka takaavat haja-asutusalueella asuvien ja loma-asukkaiden tasavertaisen aseman ja selkeyttävät tuulivoimahankkeiden suunnittelua.”

Mikkosen mukaan on erittäin hienoa, että ympäristöhallintoa sujuvoitetaan poistamalla ristiriitaisia ohjeistuksia. Kun vielä YM:n aiemmat ohjeet päivitetään uuden asetuksen mukaisiksi, tilanne on kaikkien osapuolten näkökulmista selkeä. Hallinnon selkeyttäminen antaa hänen mielestään alalle tärkeän signaalin jatkuvuudesta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hallitus hyväksyi uudet tuulivoimaloiden melutason ohjearvot”

Jätä kommentti