Kokeile kuukausi maksutta

Säädösmuutoksilla aiotaan hillitä Ara-vuokralaisten rahastusta

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle säädösehdotuksen, jolla pyritään hillitsemään Ara-asuntojen vuokria.

Ara-kohteiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti.

Keskeinen toimenpide on säädellä yhtiöiden vuokrissa ja asumisoikeusmaksuissa keräämän korjausrahan määrää.

Ara-asuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet määritellään omakustannusvuokran perusteella. Sen mukaan vuokrilla ja käyttövastikkeilla saa kattaa lähinnä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoito- ja korjauskulut. Korjausrahaa sen sijaan voi kerätä sääntelemättömästi omakustannusvuokran päälle. Eri toimijoiden asuntojen vuokrat ovat vaihdelleet paikoin huomattavasti, vaikka ympäristöministeriön mukaan valtaosassa Ara-asunnoista vuokrat ja käyttövastikkeet ovat kohtuullisena pidettävällä tasolla.

Lausuntokierroksella olevan ehdotuksen mukaan vuokrissa ja asumisoikeustalojen käyttövastikkeissa saa periä tulevia perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksia varten enintään euron asuinneliötä kohti kuukaudessa, jos talon tai asunnon rahoittamiseksi myönnetyn lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut enintään 20 vuotta. Muussa tapauksessa enimmäismäärä on kaksi euroa asuinneliötä kohti kuukaudessa.

Muutoksen arvioidaan hillitsevän vuokrien ja vastikkeiden nousua varsinkin rakennuksen ensimmäisinä vuosina.

Vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaus kiellettäisiin yli maakuntarajojen. Tällöin järjestelmästä tulisi asukkaiden kannalta alueellisesti oikeudenmukaisempi ja kasvuseuduille tarkoitetut tuet kohdistuisivat näille alueille.

Ara-vuokrien kohtuullistamishankkeen laittoi vireille jo asuntoministeri Krista Kiuru (sd), mutta ehdotuksia ei viety missään vaiheessa eduskuntaan kokoomuksen ja demareiden kiistellessä 20 vuoden korkotukimallista.

Kilpailuttaminen pakolliseksi

Lisäksi valtion tukemien vuokratalojen omistajille asetettaisiin velvoite hankkimiensa merkittävien kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitotöiden kilpailuttamiseen ja jälkilaskelmien laatimiseen vastaavalla tavalla kuin asumisoikeustalon omistajilla on nykyisin.

Kilpailuttamisvelvoite hillitsisi osaltaan asumiskustannusten nousua, ja jälkilaskelmat tehostaisivat omakustannusvuokrasäännösten noudattamista ja valvontaa.

Ympäristöministeriö haluaa myös leikata korkoa, jota Ara-asuntojen omistajat voivat periä kohteisiin sijoittamilleen omille varoille. Enimmäiskoroksi esitetään 4 prosenttia nykyisen 8 prosentin sijasta.

Ympäristöministeriön esityksestä voi antaa lausuntoja 26.9.2015 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa, ja uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Vuokrien ja käyttövastikkeiden määritystä koskevat muutokset tulisivat sovellettaviksi vasta vuonna 2017.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Säädösmuutoksilla aiotaan hillitä Ara-vuokralaisten rahastusta”

  1. Korjausvarauksen enimmäismäärää 2 €/neliö/kk voidaan pitää kohtuuttoman suurena. Lisäksi ARalla on mahdollisuus erityisestä syystä myöntää oikeus tätä suurempaankin varaukseen. Nämä määrät johtaisivat kyllä ara-vuokrien huimiin korotuksiin ja ne saattaisivat nousta jopa vapaarahoitteisten vuokrien tasolle, ehkä jopa korkeammiksi. Tuskin nämä varausmäärät ovat tähän asti olleet monellakaan yhteisöllä 2 €:n tasolla? ARAn perusteltu suositus oli joitakin vuosia sitten 0,5 €/neliö/kk eli silloin oltiin melko tiukkoja nykyiseen ehdotukseen verrattuna.
    Mahdollisuus erityisestä syystä myöntää oikeus yli 2 €:n varaukseen on lisäksi erittäin kyseenalainen säännös. Ensiksikin mikä on tälläinen erityinen syy. Hällituksen esityksen perusteluissa mainitaan syyksi poikkeuksellisen suuri korjausvalka. Milloin tämä ehto täyttyy? Mkäli ARA hylkää tällaisen lisäkorotushakemuksen, asiakas voi viedä valituksen hallinto-oikeuteen. Tällöin Hao joutuu ratkaisemaan asian ja tulkitsemaan ara-lainsäädäntöä, joka tunnetusti on sille vierasta. Mikäli jatkovalitusoikeus KHO:een tehdään lisäksi luvanvaraiseksi, saattaa Hao:n päätös näin jäädä lainvoimakseksi.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat