Asumisen vakuutukset kallistuneet rajusti viime vuosina

Asumiseen liittyvät vakuutusmaksut ovat nousseet huimasti yleistä inflaatiovauhtia nopeampaa tahtia viime vuosina. Vakuutusyhtiöt selittävät nousua maksettujen korvausten kasvulla.

Omakotitalojen palovakuutukset ovat kallistuneet voimakkaasti viime vuosina.

Asumiseen liittyvien vakuutusten kustannusnousu oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 alusta kuluvan vuoden elokuuhun yhteensä 34,5 prosenttia. Se jakautui omakotitalojen palovakuutusmaksujen 36,7 prosenttiin ja irtaimistovakuutusten (kotivakuutukset) 31,9 prosenttiin. Samalla ajanjaksolla kuluttajahinnat ovat kivunneet keskimäärin 8,8 prosenttia, elinkustannukset 10,2 prosenttia ja rakennuskustannukset 8,7 prosenttia.

Myös viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana vakuutusmaksujen nousuvauhti on ollut melkoinen. Sekä irtaimistovakuutusten että omakotitalojen palovakuutusmaksujen kustannukset ovat kohonneet samaa 4,6 prosentin vuosivauhtia. Artikkelin alla olevasta taulukosta ilmenee, että nämä vakuutukset ovat kallistuneet viime vuosina pääsääntöisesti vielä ripeämmin kuin viimeisen 12 kuukauden aikana.

Vahinkojen määrä ja laajuus kasvaneet

Sekä vakuutusyhtiö Ifin Suomen omaisuusvakuutuksen johtajan Mika Viipurin että OP:n vakuutuspäällikkö Hannu Partasen mukaan pääsyy vakuutusmaksujen nousun taustalla on maksettujen korvausten kasvussa.

”Olemme tehneet maksukorotuksia joihinkin kotivakuutusten turviin ja vakuutuskohteisiin kohonneen korvausmenon mukaisesti. Joissakin kohteissa korotukset ovat voineet olla useita prosentteja vuodessa”, Partanen kertoo.

”If Kotivakuutuksen osalta hinnat ovat nousseet vuosina 2010–2015 keskimäärin noin 3–8 prosenttia vuosittain. Hinnankorotukset ovat voineet vaihdella asiakkaiden välillä, koska asiakkaan hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten vakuutetun kohteen ominaisuudet”, Viipuri toteaa.

Korvausmenojen paisumisen taustalla on vahinkojen määrän ja laajuuden kasvu.

”Esimerkiksi vuoden 2013 Eino-myrsky aiheutti Finanssialan Keskusliiton julkaisemien tietojen mukaan noin 30 miljoonan euron korvaukset vakuutusyhtiöille yhden päivän aikana. Ja Eino-myrsky ei ollut edes 2000-luvun myrskyistä pahin”, Viipuri sanoo.

”Viime aikoina esimerkiksi tietotekniikkalaitteisiin, varsinkin matkapuhelimiin kohdistuneet vahingot ovat lisääntyneet voimakkaasti. Korvaukset näissä vahingoissa saattavat olla useita satoja euroja, mikä vastaa useassa tapauksessa useamman vuoden keskimääräistä kotivakuutuksen vuosimaksua”, Partanen kertoo.

OP:n omat tilastot osoittavat myös, että kotivakuutuksilla vakuutettujen rakennusten palovahingoissa on tapahtunut selvää kasvua vuoden 2012 jälkeen.

Korjaaminen maksaa aiempaa enemmän

Kuten alussa kävi ilmi, rakennuskustannukset, kuluttajahinnat ja elinkustannukset ovat nousseet viime vuosina keskimäärin selvästi hitaammin kuin asumiseen liittyvät vakuutusmaksut. Silti inflaatiollakin on ollut vaikutuksensa vakuutuskustannusten nousuun.

”Yleisten asumis- mutta eritoten rakentamis- ja korjauskulujen kehitys vaikuttaa myös korvausmenoon, kun esimerkiksi korjataan yksittäistä tulipalossa tai myrskyssä vaurioitunutta omakotitaloa. Mukana ovat luonnollisesti kaikki kustannustekijät, kuten materiaalit ja työn kustannukset”, Viipuri toteaa.

”Huomioitavaa on, että vakuutusmaksuun vaikuttavat myös indeksien muutokset. Lisäksi vakuutusmaksuveroa on korotettu kahdesti vuoden 2010 alun jälkeen, kummallakin kerralla yhden prosentin verran”, Partanen sanoo.

OP ilmoittaa vakuutusehdoissaan, että se muuttaa vakuutusmaksua jokaisen vakuutuskauden alussa yhtä monta prosenttia kuin vertailuindeksi on muuttunut. Yhtiö on sitonut omakotitalon vakuutusmaksut ja enimmäiskorvaukset rakennuskustannusindeksiin, mutta kerros- ja rivitalojen irtaimistojen osalta sidos on kuluttajahintaindeksiin.

Myös If tarkistaa enimmäiskorvauksia ja vakuutusmaksuja indeksillä aina vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa. If käyttää rakennuskohteissa rakennuskustannusindeksiä ja muissa kohteissa elinkustannusindeksiä.

Asumiseen liittyvien vakuutuskustannusten ja kuluttajahintojen vuosimuutokset

 2014201320122011
Asumiseen liittyvät vakuutukset yhteensä4,7 %8,0 %6,9 %6,1 %
-- Irtaimistovakuutus3,9 %7,8 %6,1 %5,8 %
-- Omakotitalon palovakuutus5,3 %8,1 %7,5 %6,5 %
Kuluttajahinnat1,0 %1,5 %2,8 %3,4 %
Lähde: Tilastokeskus

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Asumisen vakuutukset kallistuneet rajusti viime vuosina”

  1. Vakuutusyhtiöiden tulokset ovat parantuneet samaan aikaan ihan mukavasti. Esim. Ifin tulos ennen veroja oli vuonna 2015 931 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 se oli 636 miljoonaa euroa. Tuloskasvu vahinkovakuutustoiminnassa on Ifin julkisten tiedotteiden mukaan ollut vuosina 2011-2014 noin 46 prosenttia. Korvauskulut olivat vuonna 2014 yhteensä 2902 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 ne olivat 2801 miljoonaa euroa. Kasvua vakuutustoiminnan korvauskuluissa on ollut Vuosikertomuksen mukaan siis 101 miljoonaa euroa, eli yhteensä keskimäärin noin 3,6 prosenttia, ja korvauskulujen kasvuvauhti vuotta kohti on ollut noin 1,2 prosenttia.

  2. Ei kannata taivastella muutaman prosentin hinnankorotuksia. Itselleni kävi niin, kun vaimoni kuoli vakuutus yhtiö nosti vakuutusten yhteissummaa n. 26%.
    Esim. Omakotitalon laaja kotivakuutus nousi n. 41%, mahtaako olla ihan lain mukaista. Nämä muutokset vajaassa vuodessa.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat