Kokeile kuukausi maksutta

Bulkkimaisen sahatavaran vienti kasvaa

Saha- ja höylätavaran vienti kasvaa edelleen. Viennin arvo oli vuonna 2014 noin 1,6 miljardia euroa.

Saha- ja höylätavaran vienti kasvaa edelleen. Viennin arvo oli vuonna 2014 noin 1,6 miljardia euroa.

Saha- ja höylätavaran viennin osuus oli 64 prosenttia koko puutavaratuotteiden viennistä. Sen sijaan jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä.

Yleinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on muuta teollisuutta heikommalla tasolla, eikä merkittäviä investointeja ole viime vuosina juuri tehty.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun 26.11.2015 julkaisemasta puutuoteteollisuuden toimialaraportista. Sen on koonnut toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun ELY-keskuksesta.

”Puutuote- ja sahatavarateollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa. Puun myönteiset ominaisuudet hiiltä sitovana raaka-aineena antavat puutuotteiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Myös panostukset biotalouteen tukevat tätä kehitystä. Puu on tärkein materiaali biotalousstrategian toteuttamisessa”, Loukasmäki toteaa.

Puuvarojen käytön merkittävä lisääminen on yksi toimialan suurista tavoitteista. Käytön lisäämistä voidaan perustella ekologisilla ja kansantaloudellisilla syillä. Myös uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy, kun puutuotteiden jalostuksesta syntyy sivutuotteena energiaa enemmän kuin mitä puun jalostaminen kuluttaa.

Uusien tuotteiden kehittäminen on avainroolissa puutuotealan kehittymisessä. Jatkossa puutuotteilla voidaan korvata entistä enemmän fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Näitä korvattavia tuotteita löytyy kaikilta toimialoilta. Kehitystyö vaatiikin uusia asiakasrajapintoja.

Perinteisesti puutuotealan uudistumiskyky on ollut heikko ja esimerkiksi tuotekehitykseen on käytetty vain vähän resursseja. Jatkossa alan yritysten olisi hankittava uutta osaamista ja panostettava tuotekehitykseen.

”Puutuotealan yritysten tulisi pystyä kehittämään tuotteitaan ja toimintaansa niin, että niillä olisi mahdollisuuksia saada vientituotteilla aikaan suurempia volyymeja. Puumateriaalille on löydettävissä uusia kannattavia käyttösovelluksia ja kysyntää markkinoilla”, Loukasmäki painottaa.

”Uudet puupohjaiset tuotteet ja niiden tuotantoprosessit edellyttävät uuden teknologian kehittämistä. Uudet ideat tarvitsevat puolestaan uutta yrittäjyyttä. Näiden toimien edistämiseen tarvitaan laajaa ja ennakkoluulotonta kehitystyötä ja yhteistyötä.”

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Bulkkimaisen sahatavaran vienti kasvaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat