Perussuomalaiset vaativat Aran lakkauttamista

Perussuomalaisten puoluevaltuuston mukaan Ara on epäonnistunut tehtävässään turvata pienituloisten mahdollisuuden kohtuuhintaiseen asumiseen.

Perussuomalaisten puoluevaltuuston mukaan Ara on epäonnistunut tehtävässään turvata pienituloisten mahdollisuuden kohtuuhintaiseen asumiseen.

Puoluevaltuuston mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran käytössä on valtion lähes 20 miljardin asuntorahoitussalkku. Vuosittain keskus tekee uusia rahoituspäätöksiä yli 1 000 miljoonalla eurolla.

Kasvukeskuksissa on puoluevaltuuston mukaan kohtuuhintaisista asunnoista huutava pula. Aran rahoittamien vuokra- ja asumisoikeustalojen sijoittajaomistajat perivät Aran siunauksella markkinavuokria ja keräävät miljoonavoittoja. Sijoittajat myös tekevät kokonaisilla Ara-taloilla keskenään pilkkkahintaisia kauppoja ohi asukkaiden.

Kasvukeskusten ulkopuolella asumisen ongelmana on omistusasuntojen vakuusarvojen lasku, joka estää pankkilainan saamisen kotien peruskorjauksiin.

Perussuomalaiset katsovat tilanteen olevan sietämätön ja vaativat sen korjaamiseksi Aran lakkauttamista. Perussuomalaiset esittävät Aran tilalle seuraavan mallin, jolla ilman lisärahaa turvataan kohtuuhintainen asuminen koko maassa:

 • Valtiokonttori päättää kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon myönnettävästä arava- ja korkotukirahoituksesta, joka suunnataan ensisijaisesti kuntien omistamille yhtiöille.
 • Kela päättää pienituloisille asunnonostajille tai peruskorjaajille suoraan myönnettävistä täytetakauksista ja korkotuesta. Näin avataan pienituloisille mahdollisuus omistusasumiseen ja edesautetaan kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien kotien peruskorjausta.
 • Asumisoikeuslakia uudistetaan niin, että asukkaille turvataan heidän asumisoikeusyhtiöön tekemänsä pääomasijoituksen mukainen vaikutusmahdollisuus omaan asumiseensa. Näin turvataan asumisoikeusasumisen elinkelpoisuus vaihtoehtoisena asumismuotona.
 • Kasvukeskuksissa valtion ja kuntien omistamat yhtiöt aloittavat laajamittaisen valtion rahoittaman osaomistusasuntojen tuotannon. Perussuomalaiset nostavat tämän kunnissa keskeiseksi vaatimukseksi.

Tätä artikkelia on kommentoitu 4 kertaa

4 vastausta artikkeliin “Perussuomalaiset vaativat Aran lakkauttamista”

 1. Ara Pitää lakkauttaa, koska se ei käytännössä valvo vuokrien ja vastikkeiden määräytymisestä asettamiaan ehtoja.
  Omakustannusperiaatetta ei valvota ja näillä valtion tukea ssavilla kohteilla rahastetaan valtavia, jopa 30%, osinkoja.

 2. Tilastojen valossa rakennuskustannusindeksi noussut 16 vuodessa +40%, mutta ARAn alaisen tuotannon neliöhinnat >100% nousu. Missä vika?

 3. Rakennusurakoiden hinnat eivät kehity indeksin mukaan vaan markkinatilanteen mukaan. Lisäksi pyrkimys rakentaa Ara tuotantoa entistä paremmille paikoille, esim Helsingissä erittäin vaikeisiin pohjaolosuhteisiin ja kaavamääräyksiin näkyy tietysti hinnoissa. Myös asuntojen varustelutaso voi olla paljon aikaisempaa parempi. Kiinteistötekniikan suurempi määrä, energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset vaikuttavat.

 4. Rajataan ARA -rakentaminen pois kaupunki- ja kuntakeskuksista sinne missä on hyvä rakennuspaikka.

  Ei saveen, ei rantaan tai joentöyräälle.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat