Eläkeyhtiöt eivät lämpene alempaan tieverkkoon sijoittamiselle

Eläkeyhtiöitä kiinnostaa lähinnä pääväyliin sijoittaminen, jos valtion väyläyhtiö toteutuu. Alempiasteinen tieverkko ei ole sijoitusten keskiössä.

Eläkeyhtiöt odottavat saavansa lähes 6–10 prosentin tuoton sijoitukselleen. Väyliin sijoittaminen on eläkeyhtiöiden strategioissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner esitti viime viikolla yllättäen valtion väyläyhtiön perustamista teille, rautateille ja meriväylille. Yhtiö olisi kokonaan valtion omistama, autoilijat maksaisivat väylistä käyttömaksua ja budjettikehyksestä poistuisi kahden miljardin euron vuosittainen maksu.

Esitys on vielä hyvin keskeneräinen. Ei ole tietoa, pienentyisikö nykyinen autoilulta vuosittain kerättävä verojen ja veroluonteisten maksujen noin seitsemän miljardin euron kertymä, kun käyttömaksu tulee.

Bernerin mukaan tarvitaan ratkaisu, jossa valtion infraomaisuutta voidaan kehittää pitkällä tähtäyksellä.  Yhtiö antaisi ministerin mukaan mahdollisuudet tehdä poistoja, mahdollistaisi eläkeyhtiöiden sijoitukset väyliin sekä lainat Euroopan ja Pohjoismaiden investointipankeista hankkeiden toteuttamiseen.

Johtaja Timo Stenius Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elosta sanoo, että väyläyhtiöön sijoittaminen sopisi hyvin Elon sijoitusstrategiaan ja mahdollisuus tutkitaan. Hän korostaa pohdiskelun olevan hyvin alustavaa.

VValtion väyläyhtiössä puhutaan erittäin komplisoidusta mallista, jossa yhtiöön sijoittaminen on mahdollista vasta, kun se on ensin toiminut kannattavasti annetuilla raameilla ja maksuilla. On nähty,  että näihin hankkeisiin liittyy suurehko poliittinen riski varsinkin silloin, kun luodaan uutta toimintatapaa niin valtiolle kuin sijoittajille.”

Elo olisi valmis sijoittamaan pääväyliin: moottoriteihin ja rataverkkoon. Myös Pisararata olisi Steniuksen mukaan kiinnostava.

Kovat tuottovaateet

Suorissa väyläinvestoinneissa Elon tuottovaade liikkuu 3–6 prosenttiin koko sijoitetulle pääomalle. Suuri haarukka johtuu Steniuksen mukaan ehtojen mahdollisesta moninaisuudesta eli esimerkiksi tuoton pitkäaikaisuudesta, maksajatahosta, kuoletustarpeista ja indeksisidonnaisuudesta. Jos Elo sijoittaisi väyläyhtiöön, oman pääoman tuoton olisi kuitenkin oltava jonkin verran suurempi, 6–10 prosenttia yhtiön velan määrästä riippuen.

”Lähtökohtaisesti väylät vuokrattaisiin meitä kiinnostavassa mallissa valtiolle. Jos puhutaan yksityisistä teistä, tuoton laskenta on monimutkaisempaa. Tällöin joka väylällä olisi oltava erilaiset käyttömaksut sen käyttötavasta ja tiheydestä riippuen. Valmiin väylän myynnissä hinta riippuukin tällöin suuresti annetuista maksujen raameista”, Stenius kertoo.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on kiinnostunut osallistumaan oman pääoman ehtoiseen sijoittamiseen. Tällaiselle sijoitukselle markkinaehtoinen tuotto olisi noin 10 prosenttia.

”Ilmarisen tavoitteena on lisätä infrastruktuurisijoitusten osuutta sijoitussalkusta tulevien vuosien aikana. Ne ovat pitkäjänteisiä ja kassavirtaprofiililtaan houkuttelevia sijoituskohteita ja sopivat sijoitussalkkuumme. Olemme kiinnostuneita tutkimaan väyläyhtiötä sijoituskohteena. Sijoitukseen liittyvillä yksityiskohdilla on luonnollisesti keskeinen merkitys sijoituspäätöksen kannalta. Toistaiseksi yksityiskohtia ei tunneta”, Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

Mursula pitää tärkeänä, että väyläyhtiö sijoittaa kohteisiin, jotka muodostavat tasapainoisen ja hyvin ennakoitavan kokonaisuuden. ”Luontevaa olisi, jos väyläyhtiön omistamat tiet olisivat keskeisiä moottoriteitä sekä valta- ja kantateitä, joilla on merkittäviä liikennevirtoja pitkälle tulevaisuuteen.”

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Eläkeyhtiöt eivät lämpene alempaan tieverkkoon sijoittamiselle”

  1. Sehän on selvä että tienkäyttö muuttuu edullisemmaksi ja tienpito tehostuu kun laitetaan tuottovaateet päälle. En myöskään ihan ideologisista syistä epäile yhtään että verot saattaisivat näistä parannuksista nousta, päinvastoin.

Vastaa