Kokeile kuukausi maksutta

Töitä tarjolla – korjaaminen kasvaa neljällä miljardilla vuoteen 2030

Rakennussuhdanteiden ja -markkinoiden analysoimisen ”grand old man” Pekka Pajakkala arvioi, millaisia muutoksia rakentamisessa tapahtuu vuoteen 2030 mennessä.

Vaivihkaa etenevät rakenteelliset muutokset aiheuttavat toimialan sisällä isoja muutoksia. Korjaamisen kasvu tasoittaa rakennusalan suhdanteiden vuoristorataa, ja vanhusväestön kasvu muuttaa rakentamistarpeita.

Suomen talouskasvu asettaa rajat rakentamisen kasvulle. Esimerkiksi uusien asuntojen tarvelaskelmat ovat pelkkiä numeroita, jos rakentamisrahat puuttuvat.

Pajakkalan mukaan Suomi rakentaa kansainvälisesti vertaillen edelleen paljon, vaikka rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta putosi vuodesta 1960 vuoteen 2000 selvästi. Sen jälkeen bkt-osuus on pysytellyt noin 14 prosentissa.

”Jatkossa rakentamisen arvioidaan kasvavan bkt:n kanssa samaa, noin yhden prosentin vauhtia. Kasvua on siis luvassa. Rakentamisen rooli kansantaloudessa on Suomessa Euroopan korkeimpia, joten painoarvon kasvu nykytasolta on hyvin epätodennäköistä, pikemminkin siinä on laskupaineita”, Pajakkala sanoo.

4 miljardin lisämarkkina

Rakentamisen sisällä on tapahtunut painopisteen muutos uudisrakentamisesta täydennys-, lisä- ja korjausrakentamiseen. Tämä suuntaus jatkuu. Korjausrakentaminen kasvaa Pajakkalan arvion mukaan 2 prosentin vauhtia ja vuosittaisen korjaamisen arvo kasvaa nykytasolta 4 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä.

Uudisrakentaminen pysyy Pajakkalan mukaan niukin naukin nykytasolla. Tämä on varmasti esillä isojen rakennusliikkeiden strategiapalavereissa, sillä nykyisin niiden toiminta painottuu uudisrakentamiseen.

Korjausrakentamisen määrä on 2,5-kertaistunut 1990-luvun alkupuolelta lähtien 20 vuodessa. Korjaamisen osuus koko talonrakentamisesta on jo reilusti yli puolet ja kasvaa Pajakkalan mukaan 60 prosentin tasolle vuoteen 2030 mennessä. Sen suuremmaksi korjaamisen osuus ei nouse. Putkiremonttien määrä kasvaa reippaasti vielä 10 vuotta, mutta sitten niiden kasvu alkaa hiipua.

Vuoristorata loivenee

Uudisrakentamisen osuus säilyy edelleen korkeampana kuin esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Ruotsissa.

Korjaamisen painoarvon kasvaessa uudisrakentamisen tyypillisesti suuret suhdannevaihtelut eivät enää heiluttele koko rakennusalaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tämä näkyi hyvin vuonna 2008 puhjenneessa finanssikriisissä. Rakentaminen notkahti vain vähän 1990-luvun lamaan verrattuna.

Asuntotarve ja aloitukset pysyvät lähivuosina nykytasolla noin 25 000–30 000 asunnon haarukassa. Voimakkaan kaupungistumisskenaarion toteutuessa taso ylittää 30 000 vuonna 2030.

Maa- ja vesirakentaminen kasvaa Pajakkalan arvion mukaan bkt:n yhden prosentin kasvuvauhtia. Infrarakentamisen sisällä painopiste siirtyy teiltä rautateille ja hankkeet kohdentuvat yhä enemmän kasvualueille. Henkilö- sekä joukkoliikenne valtaavat osuutta tavaraliikenteeltä.

Ukkoja ja mummoja lisää

Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa rakentamistarpeisiin. Tilastokeskuksen väes-töennusteen mukaan eri ikäryhmien välillä tapahtuu 400 000 hengen siirtymä vuosina 2014–2030.

Ikäihmisten osuus lisääntyy rajusti, sillä yli 74-vuotiaiden tai sitä vanhempien määrä kasvaa 350 000 hengellä. Kyse on sodanjälkeisten suurten ikäluokkien aiheuttamasta muutoksesta.

Suuret ikäluokat ovat näkyneet rakentamisen painotuksissa koko sodanjälkeisen ajan. Ensin tarvittiin kouluja, sitten asuntoja ja omakotitaloja, ja nyt hoito- ja palvelurakennuksia.

Vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuo-tias ja yli 80-vuotiaiden määrä tuplaantuu.

Rakennetun ympäristön toimivuuteen ja helppokäyttöisyyteen kohdistuukin suuria muutospaineita. Ikääntyvän väestön asuminen edellyttää esteettömien asuntojen sekä lähi-, tuki- ja kotipalvelujen voimakasta kasvattamista. Vuonna 2030 tarvitaan arviolta miljoona esteetöntä asuntoa. Kerrostalorakentamisen osuus kasvaa väes-tön vanhetessa. Omakotirakentaminen säilyy vaivoin nykytasolla.

Hoitoalan rakennusten tekeminen on jo kasvussa ja kasvu jatkuu. Elinkeinorakenteen muuttuessa teollisuusrakentaminen tekee tilaa toimitila- ja palvelurakentamiselle.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Töitä tarjolla – korjaaminen kasvaa neljällä miljardilla vuoteen 2030”

  1. Mistäköhän Pajakkala kuvittelee rahaa kasvavasti riittävän kaikkeen rakentamiseen, kun rakentamisen volyymi on oikeasti riippuvainen kansantalouden nollakehityksestä. Tänä vuonna rakentamisen volyymi on aivan liian iso suhteessa kansantalouteen. Alkaa kohta olla pako alistua reaalitalouden sääntöihin.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat