Kokeile kuukausi maksutta

EK:n suhdannekysely: rakentamisessa vahvimmat näkymät

EK:n huhtikuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan suhdanteiden yleiskuva jatkuu melko vaisuna. Odotuksissa on hienoista elpymistä, rakentamisessa on selvästi vahvimmat odotukset suhdanteiden paranemisesta.

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle muussa kuin rakentamisessa ovat edelleen varovaiset, eikä merkittävää käännettä parempaan ennusteta. Teollisuuden ja palvelujen heikon suhdannetilanteen arvioidaan kohenevan vain hyvin loivasti.

EK kysyi yrityksiltä huhtikuussa, miten ne arvioivat suhdannekehitystään kesän ja syksyn 2016 aikana.

Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritysten tämänhetkinen tilanne on keskimääräistä heikompi. Tuotannon ennustetaan olevan vain vaivoin kasvussa seuraavan puolen vuoden aikana. Tilauskanta on pienestä parantumisesta huolimatta alle tavanomaisen. Henkilöstön määrän arvioidaan supistuvan edelleen loivasti. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin kohenevan aavistuksen.

Myös palveluyritysten suhdannetilanne on yleisesti alle normaalin. Myynnin kasvu jatkuu vain hitaana. Henkilöstön määrään ei ennusteta suuria muutoksia, ja kannattavuus pysyisi nykytasollaan.

Rakentamisen suhdanteet vankistuvat edelleen

Rakentamisen suhdanteet ovat kohentuneet alkuvuoden aikana jonkin verran, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräiseksi. Samoin odotukset lähiajoista ovat muita toimialoja valoisammat: suhdanteiden ennustetaan jonkin verran vankistuvan kesän ja syksyn aikana.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku kohosi huhtikuussa lukemaan +28 (tammikuussa +4). Paranevia suhdanteita odotti 31 % ja heikkenevää kehitystä 3 % vastaajayrityksistä.

Rakentamisessa tuotanto on kasvanut alkuvuonna jonkin verran. Kasvun arvioidaan olevan kohtalaisen ripeää myös lähikuukausina.

Rakentamisessa henkilöstömäärä on kasvanut alkuvuonna. Myös lähikuukausille ennustetaan pientä nousua, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla. Työvoiman määrä on ollut teollisuudessa yhä laskussa, ja vähenemisen odotetaan jatkuvan lähikuukaudet. Palvelualojen henkilöstö väheni aavistuksen alkuvuonna, mutta lähikuukausina sen ei ennusteta muuttuvan.

Rekrytointivaikeudet ovat yleisimpiä rakentamisessa (29 %) ja palvelualoilla (12 %), teollisuudessa niitä esiintyi vähemmän (5 %).

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EK:n suhdannekysely: rakentamisessa vahvimmat näkymät”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat