Poliisille tutkintapyyntö muinaisjäännöksen vahingoittamisesta maansiirtotöissä

Lahden urheilukeskuksen alueella on maansiirtotöiden yhteydessä kajottu Suomen sisällissodan (1918) aikaiseen taistelukaivantoon, joka on lain suojaama muinaisjäännös. Museovirasto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön asian selvittämiseksi.

Lahden urheilukeskuksen alueella on maansiirtotöiden yhteydessä kajottu Suomen sisällissodan (1918) aikaiseen taistelukaivantoon, joka on lain suojaama muinaisjäännös. Museovirasto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön asian selvittämiseksi.

Maansiirtotyöt liittyivät vuoden 2017 hiihdon maailmanmestaruuskisojen valmisteluihin. Vahingoittunut muinaisjäännös sijaitsee Kisatulikukkulalla, ja se on merkitty urheilukeskuksen asemakaavassa suojelukohteeksi.

Museovirasto järjesti 10. toukokuuta maastotarkastuksen urheilukeskuksen alueella muinaisjäännöksille aiheutuneiden vahinkojen selvittämiseksi. Tarkastuksessa todettiin, että noin 15 alueelta tunnettua taistelukaivantoa on vahingoittunut tai tuhoutunut alueen maankäytön johdosta.

Museoviraston tarkastuksessa saaman ja Lahden kaupungin myöhemmin toimittaman selvityksen perusteella osa aiheutuneista vahingoista on tapahtunut jo ennen vuotta 2010. Koska Päijät-Hämeen maakuntamuseo on tutkinut osan vuoden 2015 aikana vahingoittuneista ja tuhoutuneista taistelukaivannoista, niiden osalta ei Museoviraston mukaan ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Kisatulikukkulalla sijaitseva saksalaisten tuliasema on ollut alueen merkittävin ja yksi parhaiten säilyneistä kohteista. Kukkulalla tehdyn latulevennyksen johdosta tuliaseman luoteisosa on vaurioitunut ja sen seurauksena on menetetty muinaisjäännöstä koskevaa tutkimustietoa. Kun otetaan huomioon aluetta koskeva kaavamääräys, kyseisen muinaisjäännöskohteen merkitys ja muinaisjäännösten suojelun valtakunnallinen yhtenäisyys, aiheutunutta vahinkoa ei voida pitää niin vähäisenä, ettei asiassa olisi tarvetta oikeudellisille jatkotoimenpiteille.

Museovirasto pitää urheilukeskuksen maanrakentamiseen liittyviä menettelyitä puutteellisina ja toimijoiden menettelytapoja huolimattomina. Asiaan on kuitenkin osaltaan vaikuttanut myös puutteellinen tiedonkulku ja kartta-aineisto ja se, että kohteita ei ollut merkitty maastoon. Kisatulikukkulaa lukuun ottamatta muinaisjäännöksille aiheutuneet vahingot ovat onneksi olleet vähäisiä.

Lahden kaupunki on jo ryhtynyt määrätietoisiin toimiin prosessiensa kehittämiseksi. Urheilukeskus on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jonka kehittäminen nimenomaan hiihtourheilukeskuksena on Museoviraston näkemyksen mukaan suotavaa. Muinaisjäännösten suojelu ja hiihtokilpailutoiminta ovat sovitettavissa yhteen alueella ja museoviranomaiset tukevat kaupunkia tämän päämäärän saavuttamisessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Poliisille tutkintapyyntö muinaisjäännöksen vahingoittamisesta maansiirtotöissä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat