Lahden eteläinen kehätie toteutetaan kolmella urakkamuodolla

Liikennevirasto on päättänyt toteuttaa Lahden eteläisen ohikulkutien usealla urakkamuodolla alan näkemystä kuunnellen.

Liikennevirasto on päättänyt toteuttaa Lahden eteläisen ohikulkutien usealla urakkamuodolla alan näkemystä kuunnellen.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie hankitaan kahtena osana ja Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie kolmantena erillisenä urakkana. Urakkajakoon vaikuttivat  infra-alan toimijoiden palautteet, joita kerättiin elokuun alussa  järjestetyssä hankkeen esittely- ja keskustelutilaisuudessa ja sähköisen kyselyn kautta.

Kokonais-, ST- ja allianssiurakat

Maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien rakentaminen hankitaan tilaajan laadituttaman rakennussuunnitelman pohjalta kokonaisurakkana.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie hankitaan kahtena osana. Osa 1, joka alkaa hankealueen rajalta Soramäestä ja jatkuu Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelle, hankitaan ST-urakkana. ST-urakassa urakoitsijan vastuulla on sekä rakennussuunnitelman laatiminen että itse rakentaminen. Tilaaja asettaa hankkeelle tuotekohtaiset tuotevaatimukset kilpailutusvaiheessa.

Osa 2, joka alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan, on teknisesti haastavin kokonaisuus. Se toteutetaan allianssimallilla.

”Sopivimman hankintamallin valinta on keskeisen tärkeää hankekokonaisuuden onnistuneen toteutuksen ja laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Infra-alan toimijoiden aktiivisuus asiassa onkin tästä syystä ollut erityisen ilahduttavaa”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie kuuluu Suomen hallituksen päättämiin lähivuosina käynnistettäviin liikennehankkeisiin. Hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä edistetään maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä koko Lahden seudulla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 275 miljoonaa euroa. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lahden eteläinen kehätie toteutetaan kolmella urakkamuodolla”

Vastaa