Diplomi-insinöörien palkat nousivat hieman

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi kuluvan vuoden lokakuussa vuoden takaisesta 0,8 prosenttia. Tämä käy ilmi Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten keskuudessa tehdyn työmarkkinatutkimuksen tuloksista.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2016 lokakuussa 4790 euroa ja keskipalkka 5263 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2016 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien mediaanipalkka oli 3360 ja keskipalkka 3423 euroa.

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 57 prosenttia kertoi, että palkka oli noussut edellisestä vuodesta. 34 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan, ja neljällä prosentilla palkka oli laskenut. Tavallisimmin palkankorotuksen perusteena oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 47 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 32 prosenttia.

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta kertoi olleensa tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalkkausta käytettiin teollisuudessa, jossa kolme neljästä vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkausjärjestelmän piirissä olleista 78 prosenttia oli saanut tulospalkkiota viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Mediaanilla mitattuna tulospalkkion keskimääräinen suuruus oli 6 prosenttia vuosiansioista.

Tiedot TEKin työmarkkinatutkimukseen kerättiin lokakuussa 2016. Kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia kertyi kaikkiaan noin 9500. Vastaajien yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto. Suurin osa vastanneista työskenteli asiantuntijatehtävissä yksityisellä sektorilla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Diplomi-insinöörien palkat nousivat hieman”

Vastaa