Kokeile kuukausi maksutta

Hovioikeus: liukas piha on työturvallisuusrikos

Turun hovioikeus on 15.12.2016 tuominnut kuljetus- ja logistiikkapalveluyrityksen terminaalipäällikön 25 päiväsakon eli 775 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Turun hovioikeus on 15.12.2016 tuominnut kuljetus- ja logistiikkapalveluyrityksen terminaalipäällikön 25 päiväsakon eli 775 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Hovioikeus hyväksyi myös käräjäoikeuden aikanaan hylkäämän syytteen vammantuottamuksesta, minkä vuoksi tuomittujen päiväsakkojen määrä nousi 15:stä 25:een.

Käsiteltävänä oli Tampereella tammikuussa 2013 sattunut työtapaturma, jossa autonkuljettaja kaatui terminaalin liukkaalla piha-alueella vammautuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että terminaalin piha-alueen kunnossapito ei vastannut työturvallisuusmääräyksiä siitä, että työpaikan ja työskentelypaikkojen kulkuteiden ja muiden alueiden, joissa työntekijät työnsä vuoksi liikkuvat, on oltava turvallisia ja ne on pidettävä turvallisessa kunnossa.

Käräjäoikeus ei nähnyt syy-yhteyttä loukaantumiseen

Käräjäoikeus katsoi, että terminaalipäällikkö oli huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä laiminlyömällä huolehtia, että terminaalia hallitsevan yhtiön puolesta olisi riittävästi valvottu terminaalin pihan kulkuteiden talvikunnossapitoa. Laiminlyönnillä ei kuitenkaan ollut syy-yhteyttä kuljettajan kaatumiseen ja tämän saamaan vammaan, joten syyte vammantuottamuksesta hylättiin käräjäoikeudessa.

Hovioikeus katsoi samoin, että pihan kunnossapidon valvonta oli joiltain kohdin ollut riittämätöntä. Terminaalipäällikkö ei ollut riittävästi valvonut terminaalin pihan kulkuteiden talvikunnossapitoa ja oli siten syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.

Hovioikeus katsoi myös, että terminaalipäällikkö oli edellä kuvatulla valvontavelvollisuuden laiminlyömisellä myötävaikuttanut työntekijän liukastumiseen. Kulkutien talvikunnossapidon laiminlyönti oli ollut syy-yhteydessä tämän vammautumiseen. Menettelyllään terminaalipäällikkö oli huolimattomuudesta aiheuttanut työntekijälle vähäistä vakavamman ruumiinvamman.

Loukkaantuneelle työntekijälle tuomittiin korvauksia kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 6 500 euroa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hovioikeus: liukas piha on työturvallisuusrikos”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat