Kokeile kuukausi maksutta

Destian liikevaihto kasvoi ­– tulos heikkeni

Destian liikevaihto kasvoi niin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kuin koko vuonnakin. Myös liiketulos koheni molemmilla tarkastelujaksoilla, mutta tulos ennen veroja heikkeni, kun rahoituskulut kasvoivat selvästi.

Destian liikevaihto kasvoi niin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kuin koko vuonnakin. Myös liiketulos koheni molemmilla tarkastelujaksoilla, mutta tulos ennen veroja heikkeni, kun rahoituskulut kasvoivat selvästi.

Tulosta heikensi kahden käynnissä olevan hankkeen kustannusylitys, joista toisen osuus oli poikkeuksellisen merkittävä.

Molempina vuosina 2015 ja 2016 yhtiön liikevoittoon sisältyi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä liiketoiminta- ja kiinteistökaupoista. Viime vuonna näitä tulosta kohentaneita eriä oli yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, kun vuonna 2015 niitä oli 5,5 miljoonaa.

Tilauskanta oli viime vuoden lopussa hieman pienempi kuin vuoden 2015 lopussa.

”Infra-alan markkinassa oli edellisvuoden lopulla nähtävissä hienoisia elpymisen merkkejä pitkän taloudellisen taantuman jälkeen, ja positiivinen suuntaus vahvistui päättyneen vuoden aikana. Tämä vaikutti positiivisesti Destian liikevaihdon kehitykseen. Markkinan elpyminen edesauttoi myös tilauskantamme varmistamista, ja onnistuimmekin pitämään sen edelleen hyvällä tasolla. Kokonaiskysynnän elpymisestä huolimatta kilpailutilanne jatkui haastavana tiukan tarjouskilpailun vuoksi”, toimitusjohtaja Hannu Leinonen sanoo.

”Destian vuoteen 2022 ulottuva strategia on jaettu kolmeen kolmivuotiseen liiketoimintakauteen. Vuosi 2016 päätti ensimmäisen kolmivuotisen liiketoimintasuunnitelmakauden. Päättyneen kauden kasvukärjistä ratarakentaminen ja -kunnossapito sekä kalliorakentaminen vahvistivat markkina-asemaansa suunnitelman mukaan. Erityisen tyytyväisiä olemme menestymisestämme ratakunnossapidossa. Tavoite on aseman vakiinnuttaminen näissä kasvukärjissä. Energiainfrassa jatkamme työtämme markkina-aseman vahvistamiseksi.”

Destia arvioi liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kasvavan tänä vuonna verrattuna viime vuoteen.

Destia-konserni 10–12 2016/10–12 2015

 • Liikevaihto milj. euroa 141,1/130,9
 • Liikevoitto milj. euroa 3,9/5,0
 • Liikevoitto-% 2,7/3,8
 • Tulos ennen veroja milj. euroa -1,5/3,8

1-12 2016/1-12 2015

 • Liikevaihto milj. euroa 493,2/462,8
 • Liikevoitto milj. euroa 14,1/12,9
 • Liikevoitto % 2,9/2,8
 • Tulos ennen veroja milj. euroa 5,8/8,7
 • Omavaraisuusaste % 33,5/31,2
 • Tase milj. euroa 257,1/266,3
 • Tilauskanta milj. euroa 708,0/717,4
 • Henkilöstö (keskimäärin) 1 492/1 505

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Destian liikevaihto kasvoi ­– tulos heikkeni”

Vastaa