Työelämä Auri Häkkinen Ei kommentteja

Helsingin kaupunkiympäristö-toimialan keskeinen johto on valittu

Helsingin rakentamisesta vastaavan superviraston keskeiset johtajat on valittu. Nyt vuorossa on seuraavan tason johtajien valinta. Pääosa valinnoista tehdään sisäisten hakujen kautta.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuutta johtaa maankäyttöjohtaja, diplomi-insinööri Raimo K. Saarinen. Hän on nykyistä rakennusvirastoa johtava kaupungininsinööri. Saarinen oli kaupunkiympäristön organisaatiomuutosta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja.

Rakennukset ja yleiset rakennukset -palvelukokonaisuutta johtaa jatkossa kaupungininsinööri. Oikeustieteen kandidaatti Jaakko Stauffer valittiin tähän kaupungininsinöörin virkaan. Hän on nykyisen kiinteistöviraston virastopäällikkö.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta johtaa asiakkuusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Pekka Henttonen. Hän on nykyisen rakennusviraston palveluosaston osastopäällikkö. Henttosen alaisuuteen tulevat keskitetysti kaikki rakentamista koskevat luvat, myös rakennusvalvonta.

Valinnat tulivat voimaan 1. helmikuuta. Kaikki kolme hoitavat aiempia virkojaan toukokuun loppuun, jolloin nykyisten virastojen toiminta lakkaa.

Kaupunkiympäristö-toimialaa johtaa arkkitehti Mikko Aho.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia