Kokeile kuukausi maksutta

Lemminkäisen tulos koheni kertaerien turvin

Lemminkäisen liikevaihto supistui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan jaksoon verrattuna. Sen sijaan tulos kasvoi. Tulos sisälsi kuitenkin kosolti kertaeriä muun muassa asfalttikartellista.

Ilman kertaeriä viimeisen neljänneksen liikevoitto olisi ollut 12,5 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavan jakson liiketulos oli 18,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden viimeisen neljänneksen tulosta puolestaan kohensi oleellisesti se, että Pietarissa valmistui tuolloin yhtiön iso gryndikohde Tapiola 2.

Yhtiö sai myös vähemmän tilauksia viimeisellä neljänneksellä kuin vuosi sitten. Tilauskanta oli silti vuodenvaihteessa suurempi kuin vuotta aiemmin.

”Tilauskantamme vahvistui edellisvuodesta. Emme kuitenkaan ole onnistuneet kasvattamaan infraprojektien tilauskantaa suunnitellusti”, toimitusjohtaja Casimir Lindholm sanoo.

Asuntomyynti vahvaa vuoden jälkipuoliskolla

Myös koko viime vuoden osalta liikevaihto laski vuodesta 2015 ja tulos koheni. Koko vuoden 2016 oikaistu liikevoitto olisi 45,1 miljoonaa euroa.

”Suurin osa tulosparannuksesta, 27 miljoonaa euroa, tulee palautuksista ja alennetuista kuluvarauksista liittyen Helsingin hovioikeuden lokakuussa 2016 antamiin asfalttikartellipäätöksiin.”

”Tuloksemme parani päällystyksessä. Infraprojektien liikevoittoa heikensivät alhaisemmat volyymit sekä kateheikennykset yksittäisissä projekteissa Ruotsissa ja Suomessa.”

Lindholm korosti kuitenkin sitä, että kaikki ne länsimetron projektit, joissa Lemminkäinen on ollut mukana, ovat onnistuneet hyvin.

”Suomen asuntomyynti vilkastui selvästi kesälomien jälkeen ja sijoittajamyynti väheni ensimmäisen kerran moneen vuoteen. Se on positiivinen merkki markkinoista.”

”Kun myydään sijoittajille, se tarkoittaa alennuksia. Mitä suurempi osuus myynnistä on kuluttajille, sen parempi meille.”

Yhtiö myi viime vuonna sijoittajille 31 prosenttia asunnoistaan ja viimeisellä neljänneksellä enää 12 prosenttia. Vuonna 2015 sijoittajamyynnin osuus oli vielä 51 prosenttia.

Usean vuosineljänneksen ajan yhtiö on vähentänyt sidottua pääomaansa. Suomen talonrakentamisen sidottu pääoma oli vuodenvaihteessa 215,8 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 274,8 miljoonaa. Kassassa oli vuodenvaihteessa 131,4 miljoonaa euroa. Lindholm kertoi, että nyt kassatilanne onkin niin hyvä, että yhtiö aikoo alkuvuodesta investoida merkittävästi asuntorakentamisen tontteihin etenkin pääkaupunkiseudulla.

Venäjän talonrakentamisen tilauskanta täynnä

Sidotun pääoman väheneminen näkyy hyvin myös Venäjän luvuissa. Vielä vuosina 2014–2015 yhtiöllä oli sidottua pääomaa Venäjällä noin 130 miljoonaa euroa, viime vuodenvaihteessa sitä oli enää 23,7 miljoonaa.

”Venäjällä tulosta laskivat talonrakentamisen alhaisemmat volyymit. Vuoden 2016 aikana siirsimme Venäjän talonrakentamisen painopisteen omaperusteisesta asuntorakentamisesta neuvottelu-urakointiin.”

Yhtiön tilauskanta Venäjällä kasvoi viime vuodenvaihteessa 102 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin sitä oli vain 7 miljoonaa. Enemmistö tilauskannasta on talonrakentamista. Venäjän talonrakentamisen tilauskanta onkin Lindholmin mukaan jo täynnä nykyisellä organisaatiolla. Yhtiöllä on rakenteilla Venäjällä 2500 asuntoa, mutta ne ovat neuvottelu-urakoita.

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016. Liikevoiton yhtiö odottaa paranevan viime vuoden operatiivista toimintaa vastaavasta 45,1 miljoonasta eurosta.

Lemminkäinen-konserni 10–12 2016/10–12 2015

 • Liikevaihto milj. euroa 477,3/528,5
 • Liikevoitto milj. euroa 35,0/18,9
 • Liikevoitto-% 7,3/3,6
 • Tulos ennen veroja milj. euroa 30,2/13,7

1–12 2016/1–12 2015

 • Liikevaihto milj. euroa 1 628,7/1 879,0
 • Liikevoitto milj. euroa 67,6/37,3
 • Liikevoitto-% 4,0/2,0
 • Tulos ennen veroja milj. euroa 49,2/16,7
 • Omavaraisuusaste % 39,5/40,6
 • Tase milj. euroa 968,0/1 035,5
 • Henkilöstö (kauden lopussa) 4 244/4 059
 • Tilauskanta milj. euroa 1 265,2/1 180,3

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lemminkäisen tulos koheni kertaerien turvin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat