Berner vetää parlamentaarista liikenneverkkotyöryhmää

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot.

Kuva: Juha Salminen

Työryhmä ottaa huomioon liikenteen korjausvelan vähentämisen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehityksen ja päästövähennystavoitteet.

Työryhmän toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018. Sen on tarkoitus antaa väliraportti päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 18. elokuuta 2017.

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän tehtävänä on pohtia keinoja, joilla vastataan kansallisen ilmastopolitiikan liikenteelle asettamiin päästövähennystavoitteisiin ja luodaan edellytyksiä liikenteen automatisaatiolle ja liikenteen digitaalisten palvelujen syntymiselle.

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työn tavoitteena on luoda kustannustehokas, pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle.

Tavoitteena on luoda suunnitelma kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden toteuttamiselle vuoteen 2030 mennessä ja suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluille ja automatisaatiolle. Lisäksi tavoitteena on korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa.

Taustalla huoli liikenneverkon rahoituksen riittävyydestä

Työryhmän asettamisen taustalla on huoli valtion liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen rahoituksen riittävyydestä. Rahoituksen puutteesta johtuen Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla.

Liikenneverkon on pystyttävä vastaamaan kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan vaatimuksiin koko maassa nyt ja tulevaisuudessa. Liikenteen digitalisaatio ja automatisaatio, palveluistuminen ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja samalla liikenneverkolle kohdistuvia vaatimuksia. Liikenneverkkojen kunnolla on suora vaikutus Suomen kilpailukykyyn.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Työryhmässä on lisäksi kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edustaja muista eduskunnassa edustetuista puolueista. Puolueet, joilla on ryhmässä yksi edustaja, voivat nimetä ryhmään varajäsenen. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan, kun puolueet ovat ilmoittaneet edustajansa.

Työryhmän pääsihteerinä toimii ylijohtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmään nimetään sihteerit liikenne- ja viestintäministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä sekä pysyvät asiantuntijat liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työnsä avuksi työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Berner vetää parlamentaarista liikenneverkkotyöryhmää”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat