Turkulaiset haluavat kattavamman pyöräilyverkoston

Pyöräilybarometrin mukaan 96 prosenttia turkulaisista tukee pyöräilyn edistämistä kotikaupungissaan.

Ensimmäistä kertaa tehdyssä Turun pyöräilybarometrissa selvitettiin asukkaiden asennetta pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilevien asukkaiden mielipiteitä pyöräilyolosuhteista ja pyöräilyn laadusta. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli talvipyöräily.

Turku saa asukkailta vahvan tuen tavoitteelleen edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Lähes kaikki suhtautuvat myönteisesti pyöräilyn edistämiseen. Turussa pyöräillään paljon, barometrin mukaan 63 prosenttia aikuisväestöstä pyöräilee kesäisin vähintään kerran viikossa ja jopa 74 prosenttia ainakin joskus.

Pyöräilevien asukkaiden mielestä Turku on melko hyvä pyöräilykaupunki. 86 prosenttia on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Turkuun pyöräilykaupunkina. Pyöräilyn sujuvuuteen tyytyväisiä on saman verran. Turvallisuuteen tyytyväisiä oli vähemmän.

Keskustassa koettiin tyytymättömyyttä pyöräilykokemukseen muita alueita enemmän. Tyytymättömyys kohdistui etenkin soveltuvien reittien määrään, väylien erotteluun, pyörien pysäköintimahdollisuuksiin sekä pyöräväylien työmaa-aikaisiin poikkeusjärjestelyihin. Yli viidennes koki turvattomuutta pyöräillessään Turussa.

Ympäri vuoden pyöräilevistä asukkaista 72 prosenttia on vähintään melko tyytyväisiä pyöräreittien talvihoitoon. Parannuksia toivotaan etenkin liukkauden torjuntaan ja sohjon poistoon. Barometristä selviääkin, että talvipyöräily lisääntyisi, jos pyöräilijöiden ei tarvitsisi ajaa ajoneuvoliikenteen joukossa ja jos pyöräteiden liukkautta torjuttaisiin paremmin.

Laadukkaampi talvihoito lisäisi pyöräilyä

Barometrin mukaan turkulaiset pyöräilisivät enemmän, jos pyöräilyverkosto olisi kattavampi ja pyöräily turvallisempaa. Pyöräily lisääntyisi myös, jos pyörien pysäköintipaikat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta, ruuhkaisimmat pyörätiet olisivat leveämpiä, päällysteet paremmassa kunnossa ja talvihoito laadukkaampaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin marras-joulukuussa 2016. Otos edustaa 18−74-vuotiaita turkulaisia. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1012. Tutkimuksen toteutti Otantatutkimus Oy Turun kaupungin toimeksiannosta.

Tutkimus on yksi seurantamittari kansainvälisessä EU:n Horizon 2020 rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa (2026–2020), jossa kehitetään fiksuja ja puhtaita liikkumisratkaisuja viidessä kaupungissa: Turussa, Madridissa, Tukholmassa, Müchenissä ja Rusessa. Barometri toteutettiin nyt ensimmäisen kerran ja se toteutetaan uudelleen hankkeen loppupuolella.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia