Työelämä Uutiset Seppo Mölsä 3 kommenttia

Työturvallisuuden hyvä kehitys taittui -kuolemantapauksia vähän

Vuonna 2015 rakentamisen turvallisuus oli ennätystasolla, mutta muutamien suurten yritysten tietojen pohjalta näyttää siltä, että rakentamisen vilkastuminen heikensi työturvallisuutta

Työpaikkatapaturmien taajuudet laskivat vuonna 2015 useilla päätoimialoilla. Laskua oli edellisvuoteen verrattuna muun muassa teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimialoilla, kertoo tutkimuspäällikkö Marja Kaari Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Tapaturmataajuudet ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2005 alkaen niin sanotuilla korkean riskin toimialoilla. Rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla tapaturmataajuus oli vuonna 2015 kymmenen vuoden seurantajakson alhaisin.

Vuonna 2014 työpaikkatapaturmissa kuoli 24 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 8 palkansaajaa. TVK:n ennakkoarvion mukaan vuonna 2015 työpaikkatapatumissa kuoli 25 palkansaajaa.

Lievimpien, alle 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttavien työpaikkatapaturmien osuus on viime vuosina kasvanut koko työelämässä. Vakavien, yli 30 työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien osuus taas on kääntynyt laskuun. Vakavia työpaikkatapaturmia oli vuonna 2014 noin 7 % kaikista työpaikkatapaturmista ja lieviä yli 60 %. Pitkällä aikavälillä myös kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet selvästi.

Rakentamisessa hyvää ja huonoa

Rakennusalalla tapaturmataajuus oli vielä kymmenen vuotta sitten yli 80, nyt se on vuonna 2015 laskenut 61:een. Teollisuuden taajuus lähenee jo kaikkien toimialojen keskimääräistä taajuutta.

Rakentamisessa kuolemantapausten määrä on ollut noin kymmenen tasolla 2010-luvulla. Siinä suhteessa suomalainen rakentaminen on kansainvälisestkin verrattuna erittäin turvallinen, vaikka tapaturmataajuudessa, jossa tilastointi on aika pitkälti maakohtainen, Suomen taso on korkea.

Viime vuonna Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten työmailla ei tiettävästi tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Luku on historiallisen matala. Sen sijaan pientalorakentamisessa tapahtui puolenkymmentä kuolemantapausta.

Rakentamisen yllättävän nopea vilkastuminen lisäsi viime vuonna aliurakoitsijoiden ja uusien työntekijöiden käyttöä ja sen myötä tapaturmia. Jopa työturvallisuuden malliyrityksenä tunnetussa Skanska oy:ssä tapaturmataajuus yli kaksinkertaistui 3:sta 6,4:ään tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Eniten tapaturmien määrä kasvoi aliurakoitsijoilla.

Poissaoloon johtaneita tapaturmia Skanskalla oli 58. Osa näistä hoidettiin kevennetyn työn avulla. Sen merkitys on kuitenkin pieni ja nostaisi toimitusjohtaja Tuomas Särkilahden mukaan tapaturmataajuuden noin 8:aan.

Ruotsissa rakentaminen on jo pitkään ollut hyvin vilkasta, mikä on näkynyt tapaturmien kasvuna. Ruotsissa Skanskan tapaturmataajuus oli 5,8. Suomessa tapaturmat olivat kuitenkin Ruotsia lievempiä.

SRV:ssä tapaturmataajuus heikkeni 8,7:stä 14,6:een. Yhtiö käyttää lähes pelkästään aliurakoitsijoita.

YIT:llä tapaturmataajuus laski hieman 10:stä 9,8:aan ja tapaturmista aiheutuneiden sairaspäivien määrä laski 45 prosenttia. Miinuspuolella oli kuolemaan johtanut tapaturma Venäjällä.

Destialla tapaturmataajuus parani 7,6:sta 5,9:ään.

Rakennusteollisuuden tavoitteena on tapaturmien nollataso vuosikymmenen loppuun mennessä. Uusin keino siihen pääsemiseksi on Skanskan aloittama Life-työturvallisuusohjelma, jolla vaikutetaan asenteisiin ja työturvallisuuskulttuuriin.

 

Keskustelu artikkelista: 3 kommenttia

  • YIT vain omat?

    Huomioiko YIT edelleen vain omat työntekijät tapaturmataajuudessa, muilla myös aliurakoitsijat.

    Vastaa
  • Kolmiloikkaaja

    Ainakin ennen YIT:llä tilanteet normalisoitiin ihan lyijykynätekniikalla. Eihän tämäkään nyt ole mikään eksakti tieteen ala. Numerot päivitetään sen mukaan että herrat saavat bonuksensa. Kuka helvetin pösilö edes tämmöistä paskaa uutisoi vakavissaan ?

    Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia