Suunnittelu Rakentaminen Uutiset Rakennuslehti Yksi kommentti

Oululaiset menestyivät Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä –arkkitehtuurikilpailussa

Oululaiset arkkitehdit menestyivät Tohlopin Käräjätörmän alueen uudistamiseen tähtäävässä arkkitehtuurikilpailussa.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara), Tampereen kaupungin, Kotipirtti ry:n ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n yhdessä järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun tulos julkistettiin maanantaina 3.4.2017 Kylä kaupungissa -seminaarissa Tampere-talossa.

Palkintolautakunta päätti myöntää kaksi ensimmäistä palkintoa. Kilpailun voittivat ehdotukset ”Punos” ja ”Sydän”, jotka vastasivat eri osiltaan parhaiten kilpailuohjelman tavoitteisiin.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -kilpailulla haettiin ideoita Tampereen Tohlopissa sijaitsevan Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamiselle.

Lisäksi kilpailun tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista, kehittää elinkaariasumista, eri ikäisten kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Kilpailu oli osa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman hankekokonaisuutta.

Punos-ehdotuksen vahvuutena olivat asumisen uudet ja innovatiiviset ratkaisut, erityisesti muistisairaiden asumisen osalta. Myös monisukupolvisuuden ja yhteisöllisyyden tavoitteet täyttyivät työssä erittäin hyvin.

Kaupunkirakenteen osalta palkintolautakunta piti ehdotusta kiinnostavana ja idearikkaana, mutta myös toteutuksen kannalta haastavana, joten työ ei sovellu sellaisenaan koko alueen asemakaavoituksen lähtökohdaksi.

Punoksen takana ovat arkkitehdit Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Juho Tastula ja Janne Karjalainen oululaisesta Uki Arkkitehdit Oy:stä.

Ehdotuksen ”Sydän” vahvuus puolestaan oli kaupunkirakenteellinen ratkaisu, jota palkintolautakunta piti kilpailun onnistuneimpana. Sen katsottiin soveltuvan parhaiten alueen kaavoituksen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun lähtökohdaksi.

Sisällöllisesti ja ikääntyneiden asumisratkaisujen osalta ehdotus oli ammattitaitoisesti toteutettu, mutta se ei tarjonnut erityisen innovatiivisia ratkaisuja.

Myös Sydän oli pääosin oululaista käsialaa. Työn tekijät ovat Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa ja Kai Ruuhonen Optiplan Oy:n Oulun toimipisteestä.

Arkkitehtisuunnittelijoiden lisäksi työryhmissä oli mukana myös ikääntyneiden asumisen asiantuntijoita. Työryhmät oli valittu 23:n ehdokkaan joukosta etukäteen ilmoittautumismenettelyn kautta, mutta kilpailuehdotukset jätettiin nimettöminä ja tekijät paljastuivat vasta voittajien valinnan jälkeen.

Ara haki kilpailulla Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalle valtakunnallista palvelukorttelipilottia.

Keskustelu artikkelista: 1 kommentti

  • Niinhän se on: ei paikallista toimijaa koskaan valita. Tosin ei ole tiedossa, oliko kilpailun avaus avoin vai avattiinko suljetut kilpailukuoret eli tekijää ei tiedetty.

    Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia