Talous Infra Kiinteistöt Korjausrakentaminen Rakentaminen Uutiset Merja Mannila Ei kommentteja

Rakli: Rakentaminen pysyy vilkkaana pääkaupunkiseudulla

Raklin suhdannekatsauksen mukaan rakentaminen pysyy vilkkaana pääkaupunkiseudulla tänä vuonna.

Uusia asuntoja valmistuu lähes 13000, joka on noin 50 prosenttia eli 4000 kappaletta enemmän kuin viime vuonna. Se on ennätysmäärä. Valmistuvista asunnoista on kerrostaloissa yli 11000, rivitaloissa noin 500 ja omakotitaloissa noin 1000.

Raklin mukaan tämä on paljon suhteessa väestönkasvuun, joka oli noin 16000 asukasta. Uusien asuntojen määrä helpottaa asuntotilannetta sekä jarruttaa vuokrien ja hintojen nousua.

Toimitilarakentaminen pysyy korkealla tasolla pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2016 uusien toimitilarakennusten rakennusluvat vähenivät noin 15 prosenttia, mutta aloituksissa oli kasvua 7 prosenttia.

”Toimitilavuokramarkkinoilla huomio kiinnittyy pääkaupunkiseudun suuriin vajaakäyttöasteisiin ja kiinteistösijoittajien laskeviin nettotuottoihin. Hyvillä sijainneilla toimisto- ja liiketiloille on kuitenkin kysyntää. Lisäksi menestyvien toimitilakiinteistöjen taustalla on usein aktiivisia ja innovatiivisia kiinteistöjen käyttäjiä ja omistajia, jotka yhteistyössä löytävät kullekin yritykselle omannäköiset ja toimintaa parhaiten tukevat tilaratkaisut”,  Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kiinteistösijoitusten salkunhoitaja Kaisa Kallio toteaa.

Kiinteistökauppa käy vilkkaana

  • Vuoden 2016 kaupankäyntivolyymi nousi ennätykselliseen 7,4 miljardiin euroon
  • Korkotason pysyessä matalalla kaupankäynti jatkuu vilkkaana myös tänä vuonna
  • Ulkomaiset sijoittajat osallistuivat viime vuonna hieman vajaaseen kolmannekseen Suomessa toteutetuista kaupoista
  • Erityisesti asuntoportfoliot kiinnostivat, ja niiden osuus vuoden 2016 kaupoista oli jo reilu kolmannes
  • Vahvan sijoituskysynnän myötä prime-kohteiden tuottovaatimukset ovat edelleen jatkaneet laskuaan

Raklin mukaan uusien toimistorakennusten rakentamista puoltaa kysyntä tiloille, joilla on hyvän sijainnin lisäksi toimivat liikenneyhteydet, tehokas tilankäyttö ja työn tekemisen muutoksiin vastaavat viihtyisät ratkaisut.

Myös liike- ja julkinen rakentaminen jatkuvat vilkkaina. Käynnissä on useita monivuotisia rakennushankkeita, muun muassa ostoskeskuksia. Nämä pitävät työkantaa korkealla.

Infrarakentaminen jatkuu vilkkaana

Rakli arvioi, että myös infrarakentaminen jatkuu vilkkaana. Hankkeet parantavat kasvavien kaupunkiseutujen vetovoimaa ja turvaavat asuntorakentamisen edellytyksiä.

Länsimetron työt ovat pääosin ohitse, mutta länsimetron jatkaminen Kivenlahteen on aktiivisessa vaiheessa. Raide-Jokerin rakentamisen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa ja kilpailutus on jo käynnissä.

Infrarakentajia ovat työllistäneet paljon myös uusien suurten talonrakennushankkeiden pohjatyöt. Espoon Blominmäen maanalaisen jätevedenpuhdistamon lähes miljoonan kuution louhintatyöt jatkuvat vielä tänä vuonna. Hanke valmistuu vuonna 2020.

Korjausrakentaminen tasaisen vahvaa

Korjausrakentamisen kehitys jatkuu Raklin mukaan tasaisen vahvana, kun rakennuskanta ikääntyy.

Asuntojen korjausrakentaminen jatkuu vilkkaana pääkaupunkiseudulla. Asunnoille on seudulla kysyntää, ja asuntojen arvot ovat pääosin tasolla, joka mahdollistaa panostamisen myös korjausrakentamiseen.

Rakli arvioi, että myös toimitilojen korjaukset ovat lisääntymässä talouden myönteisen kehityksen ja kasvavan työllisyyden myötä. Monien uusien ostoskeskusten rakentaminen on saanut liikkeelle olemassa olevien ostoskeskusten peruskorjaukset ja laajennukset.

Tarjoushinnat ovat nousussa

Kuluvan vuoden alussa tarjoushinnat ovat olleet noin 7 prosentin vuosinousuvauhdissa. Rakennuskustannusindeksin nousuvauhti on ollut edelleen alhaisella, alle prosentin tasolla verrattuna vuoden takaiseen.

Urakoitsijoiden tarjousaktiivisuus on Raklin mukaan vähentynyt. Kuluvan vuoden alussa tarjouspyyntöihin on saatu pääurakoissa keskimäärin kolme vastausta.

Tarjousten hintahajonta on kuitenkin edelleen alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Tuoteteollisuus hyötyisi viennin piristymisestä

Maailmantaloudessa menee tällä hetkellä aiempaa paremmin. Viime vuoden kasvu oli ennakoitua suurempaa, ja kuluvan vuoden maailman-, euroopan- ja suomenlaajuisia ennusteita on korjattu ylöspäin. Tuonnin kääntyminen kasvuun Suomelle tärkeissä vientimaissa antaa aihetta odottaa Suomenkin viennin piristymistä. Siitä hyötyisi esimerkiksi rakennustuoteteollisuus.

Suhdannekatsaus kertoo, että rakennusinvestointien piristymistä Suomessa osattiin ennakoida. Kuitenkin myös kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat viime vuonna reippaasti.

Kuluvana vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1–2 prosenttia. Seuraavan vuoden ennusteet ovat hieman tätä korkeammat.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia