Infra Auri Häkkinen Ei kommentteja

Selvitysihmiset pääsivät mantroja pidemmälle liikenne- ja viestintäjärjestelmän visioinnissa

Selvitysihmiset Esko Aho, Lauri Lyly ja Inka Mero tekivät liikenne- ja viestintäministeriön tilaamana kohtuullisen selväsanaisen vision liikenne- ja viestintäjärjestelmästä vuosiksi 2030 ja 2050.

 

Heidän arvionsa on, että tiedosta tulee kriittisin tuotantotekijä. Sillä on kasvava merkitys tulevaisuuden kilpailuvalttina.

Tekijöillä on sekä poliittista että yritystaustaa. Aho on entinen pääministeri, Lyly SAK:n entinen puheenjohtaja ja Mero startup-sijoittaja.

”Tämä on visio, ei strategia tai toimenpideohjelma. Se on näkemys siitä, miten uskomme liikenteen ja viestinnän kehittyvän”, selvitysryhmän puheenjohtaja Aho sanoo.

Hän korostaa, että nykyistä järjestelmää ei ole tarpeen muuttaa siksi, että se toimisi huonosti, vaan siksi, ettei se pysty vastaamaan liikenteen ja viestinnän aloilla edesä oleviin haasteisiin. Merkittävin liikenteen ja viestinnän toimintaympäristöä mullistava muutostekijä on teknologian kehitys.

”Olemme siirtymässä aikakauteen, jossa liikenne ja viestintä integroituvat”, Aho toteaa.

10 kohdan visio

Visioraportissa kuvataan muutostekijöitä sekä toimivan liikenne- ja viestintäjärjestelmän osatekijöitä. Visiossa on 10 kohtaa.

Tiedon lisäksi keskeisinä nähdään muun muassa saavutettavuus, avoimet rajapinnat, hinnoittelu ja verotus sekä sääntely. Suomen vahvuuksia, joiden avulla esitetty visio on saavutettavissa, ovat korkea koulutustaso ja etenkin kriittinen ICT-osaaminen sekä muun muassa toimiva yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

”Päätöksenteko on erilaista kuin väyläpäätöksenteko. Se on orkesterointia”, Aho korostaa.

Selvitysryhmä on tehnyt myös 10-kohtaisen etenemisohjelman, kun strategiaa ryhdytään muotoilemaan.

”Kansallinen strategia pitäisi tehdä hallituksen tasolla. Tärkeää on sen varmistaminen, että strategian näkökulma ylittää siiloajattelun”, Aho.

 

 

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia