Caverion toimittaa talotekniikan palvelutaloon Turussa

Caverion ja Jatke Länsi-Suomi ovat tehneet sopimuksen talotekniikan suunnittelusta ja kokonaistoimituksesta palvelutalo Kulkurin Valssiin Turun Kuralassa.

Entinen Hilan liikekiinteistö peruskorjataan vanhusten hoitoyksiköksi kokonaisvastuullisena urakkana. Suunnittelu on aloitettu tammikuussa, ja työt ovat käynnistyneet purkutöillä toukokuun alussa. Palvelutalon on määrä valmistua keväällä 2019. Jatke toimii kohteen pääurakoitsijana, ja rakennuttaja on Turun Palvelutilat oy.

Nyt tehdyn sopimuksen arvo Caverionille on noin 4,6 miljoonaa euroa.

Caverion suunnittelee ja toteuttaa palvelutalon kaikki talotekniset järjestelmät: lämmitys, vesi ja viemäröinti, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio ja viestintäteknologia, turvallisuus, automaatio sekä sprinklerisammutus.

”Olemme suunnitteluvaiheessa löytäneet hyviä ratkaisuja, jotka edistävät töiden etenemistä. Koemme, että rakennusurakoitsijan kannalta on etu olla mukana talotekniikan suunnittelussa, koska silloin myös rakennustekniset asiat tulevat paremmin huomioon otetuiksi”, tuotantojohtaja Petri Mäkitalo Jatke Länsi-Suomesta sanoo.

”Palvelutalo asettaa erityisvaatimuksia kiinteistön olosuhteille, ja olemmekin kiinnittäneet järjestelmä- ja laitevalinnoissa erityisesti huomiota niiden elinkaareen, huollettavuuteen ja käytettävyyteen. Rakennuksen kunnostuksen yhteydessä myös sen energiatehokkuutta parannetaan uusittavilla järjestelmillä”, Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen toteaa.

Kulkurin Valssi on Turun vanhuspalvelun ympärivuorokautisen hoidon yksikkö. Viisikerroksiseen, kooltaan 10442 bruttoneliömetrin rakennukseen tulee palvelutalon 8 ryhmäasuntoa, kaikkiaan 118 asuntopaikkaa ja lisäksi liiketiloja.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia