Skanska toteuttaa ATT:lle 189 asuntoa Helsingin Sompasaareen

Skanska toteuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:lle mittavan kohtuuhintaisen asumisen korttelikokonaisuuden Kalasataman Sompasaareen Helsinkiin.

Kortteliin tulee yhteensä 189 asuntoa, ja hankkeen urakkasopimusten arvo on yhteensä noin 38 miljoonaa euroa.

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki oy:n suunnittelemaan Gustaf Wilhelm -korttelikokonaisuuteen tulee asumisoikeusasuntoja, korkotuettuja vuokra-asuntoja ja hitas-asuntoja. Ne jakaantuvat kolmeen yhtiöön: Helsingin Asumisoikeus Oy Fortunaan, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy Kapteeni Sundmanin katu 1–3:een ja As. Oy Helsingin Sompasaarenlaituriin. Fortunaan tulee on 52 asumisoikeusasuntoa, Kapteeni Sundmanin katu 1–3:een 87 vuokra-asuntoa ja Sompasaarenlaituriin 50 hitas-asuntoa.

Korttelin keskelle puisto

Kortteli koostuu neljästä tontista. Korttelin keskelle omalle tontilleen sijoittuu maanalainen pysäköintihalli, jota korttelin talot ympäröivät. Pysäköintihalliin sijoittuu 73 autopaikkaa, ja loput autopaikoista sijoittuvat myöhemmin rakennettavaan alueen yhteispysäköintihalliin. Pysäköintihallin päälle pihakannelle tulee suojaisa korttelipuisto asukkaiden käyttöön, ja lisäksi korttelin koillis- ja lounaiskulmissa on pienet urbaanit aukiot.

Asunnot sijoittuvat rakennusten 2.–8. kerrokseen. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen tulee asuntoja palvelevia yhteistiloja sekä muutama liiketila Sompasaarenlaiturin reunalle.

”Korttelin taloissa on erikorkuisia osia, jotta rakennuskokonaisuuteen saadaan kaupunkikuvallista elävyyttä. Korkeammat osat reunustavat sekä aukioita että keskelle sijoittuvan puiston reunaa”, kertoo toinen kokonaisuuden pääsuunnittelijoista, arkkitehti Ilmari Lahdelma.

Korttelin rakennusten julkisivut muurataan tiilestä ja kadun puolella parvekkeet ovat sisäänvedettyjä.

”Kadun puolella olevia julkisivuja on rytmitetty väriltään vaihteleviin osiin. Eri osissa käytetään myös erikokoisia ja mallisia ikkunoita sekä parvekekaiteita ja -sermejä. Pitkiä julkisivupintoja pilkkomalla ja yhdistelemällä erivärisiä tiiliä suuren rakennusmassan mittakaava pienenee ja muuttuu ihmisläheisemmäksi.”

Ekotehokkuutta

Myös ympäristötehokkuus on huomioitu: Koko alueen jätehuolto toteutetaan imuputkijärjestelmällä. Tämä vähentää jäteautojen liikkumista alueella, mikä taas tarkoittaa, että alueella syntyy tavallista vähemmän liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja ilmanlaatu pysyy parempana.

”Fiksu Kalasatama -kokonaisuuteen kytkeytyvän Älykkäät Energiajärjestelmät -hankkeen tontinluovutusehdot edellyttävät meiltä ekotehokkuutta muillakin tavoin. Siksi rakentamiimme asuntoihin tulee huoneistoautomaatio- ja energiainformaatiojärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi huoneistokohtaisen veden- ja energiankulutuksen seurannan ja sähkölaitteiden etähallinnan Internetin kautta. Huoneiston asukas voi näin esimerkiksi seurata sitä, miten paljon huoneistossa kuluu sähköä ja vettä keskimäärin ja milloin on kulutuspiikkejä”, aluejohtaja Ilpo Luhtala Skanskasta kertoo.

Skanska on mukana myös toisen Verkkosaareen tulevan korttelin rakentamisessa.

”Olemme mukana toteuttamassa ATT:n asuntokorttelin lisäksi Verkkosaaren alueen eteläosaan toista korttelia, johon tulee kokonaisuudessaan noin 400 asuntoa. Kortteli tulee uuden, alueelle rakennettavan kanavan rantaan. Korttelin rakentaminen käynnistyy arviolta vuoden 2018 alusta, ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa vuonna 2019 tai vuonna 2020”, Skanskan toimialajohtaja Jarkko Muurimäki sanoo.

Helsingin kaupunki on toteuttanut alueen kaupunkisuunnittelua kumppanuuskaavoituksena, eli alueen asemakaavan laatimisessa ovat olleet mukana myös tonttien tulevat rakennuttajat. Skanska on yksi toteuttajakumppaneista.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Skanska toteuttaa ATT:lle 189 asuntoa Helsingin Sompasaareen”

  1. No tuo nyt ainakin sitä taloudellista 70-lukua, mitä on jo peräänkuulutettu.

Jätä kommentti