Talous Rakentaminen Uutiset Rakennuslehti Yksi kommentti

Kahden suuren sulautuminen varmistui

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut lopullisen hyväksymispäätöksen YIT:n ja Lemminkäisen sulautumiselle.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ilmoitti 16.1.2018 hyväksyvänsä YIT:n ja Lemminkäisen välisen sulautumisen sellaisenaan. KKV on tänään 26.1.2018 antanut  lopullisen hyväksymispäätöksensä sulautumiselle.

YIT ja Lemminkäinen ovat nyt saaneet kaikki ennen sulautumisen täytäntöönpanoa vaadittavat viranomaishyväksynnät.

YIT:n ja Lemminkäisen hallitukset  sopivat 19.6.2017 yhtiöiden yhdistämisestä osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella. Sulautumissuunnitelman mukaan Lemminkäinen sulautuu YIT:hen siten, että Lemminkäisen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä YIT:lle, ja Lemminkäinen purkautuu. YIT:n ja Lemminkäisen ylimääräiset yhtiökokoukset ovat 12.9.2017 hyväksyneet sulautumisen.

Sulautuminen on tarkoitus toteuttaa 1.2.2018 edellyttäen, että kaikki sulautumisen toteuttamisedellytykset täyttyvät kyseisenä ajankohtana.

YIT tiedottaa sulautumisen toteuttamisesta erikseen.

Keskustelu artikkelista: 1 kommentti

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia