Keliber hakee ympäristölupaa litiumkaivokselle

Kaivosyhtiö Keliber hakee ympäristölupaa Syväjärven litiumkaivokselle.

Kaivosyhtiö Keliber hakee ympäristölupaa Syväjärven litiumkaivokselle.

Lupahakemus sisältää malmin ja sivukiven louhinnan, sivukiven läjityksen sivukivialueelle, kaivostoimintaan tarvittavien alueiden rakentamisen sekä louhosalueen sulkemisen ja maisemoinnin toiminnan päätyttyä.

Lisäksi Keliber hakee vesilain mukaista lupaa toiminnan edellyttämälle Syväjärven ja Heinäjärven toiminnanaikaiselle kuivattamiselle.

Lupahakemukset on jätetty Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastoon.

”Olemme jo vuosien ajan tehneet ympäristöselvityksiä ja arvioineet toimintamme vaikutuksia sekä luontoon että lähialueen asukkaisiin ja yhteisöihin. Näistä selvityksistä ja arvioinneista jätimme ELY-keskukselle Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhoksia koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen aiemmin keväällä. Olemme mukana ennakkoneuvottelumenettelyssä, joka on ollut tärkeä osa myös Syväjärven lupahakemuksen valmisteluprosessia”, toimitusjohtaja Pertti Lamberg kertoo tiedotteessa.

Malmi jatkokäsittelyyn Kaustisille

Yhtiö aikoo louhia Syväjärveltä spodumeenipegmatiittimalmia enintään 540 000 tonnia vuodessa. Malmi kuljetetaan jatkokäsittelyä varten Kaustisen Kalavedellä sijaitsevalle rikastamolle.

Rikastamolta murskattu, jauhettu ja rikastettu spodumeenirikaste viedään kemiantehtaalle Kokkolaan. Kokkolassa rikasteesta valmistetaan akuissa käytettävää litiumkarbonaattia.

Keliber valmistelee parhaillaan Kalaveden rikastamon ja Kokkolan kemiantehtaan ympäristölupahakemuksia. Hakemukset aiotaan jättää viranomaisille vielä tänä kesänä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Keliber hakee ympäristölupaa litiumkaivokselle”

Vastaa