Puuliitoksiin käytettävistä ruuveista löytyi puutteita

Tukes on havainnut puutteita puurakenteiden liitoksiin käytettävistä yleisruuveista. Talvella uutisoimme, että LVI-ripustuksissa käytetyt betoniruuvit voivat pettää, jos niitä käytetäään väärissä olosuhteissa.

Tukes on havainnut puutteita puurakenteiden liitoksiin käytettävistä yleisruuveista. Talvella uutisoimme, että LVI-ripustuksissa käytetyt betoniruuvit voivat pettää, jos niitä käytetäään väärissä olosuhteissa.

Puurakenteiden liitoksiin käytettävistä yleisruuveista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä. Tuotteiden suoritustasoilmoituksista löytyi myös puutteellisuuksia. Tukes selvittää asiaa maahantuojien ja jakelijoiden kanssa.

Testeihin valittiin viiden eri valmistajan ruuvituotteita, joiden käyttökohde on kantavien ja ei-kantavien puurakenteiden ja -liitosten valmistaminen. Ruuvit oli valmistettu Euroopassa ja Aasiassa. Näytteet hankittiin rautakaupoista ja verkkokaupasta. Kaikki ruuvit oli CE-merkitty.

Testien tarkoituksena oli selvittää, täyttävätkö ruuvit niille valmistajan ilmoittamat suoritustasot sekä ruuveja koskevan standardin vaatimukset. Tuotteista testattiin ruuvien ulkomitat, myötömomentti, ulosvetolujuus, kannan läpivetolujuus, vetomurtokestävyys ja vääntömurtokestävyys.

Standardin mukaan ruuvien suoritustasot voidaan ilmoittaa joko testien perusteella, tai laskennallisesti puurakenteita koskevan laskentastandardin EN 1995 perusteella.

Testien perusteella suurimmassa osassa ruuveista havaittiin puutteita, eivätkä niiden ominaisuudet vastanneet niistä annettuja tietoja. Geometrisessä tarkastelussa kaikkien viiden valmistajan ruuvien pituudesta ja paksuudesta löytyi pieniä alituksia.

Neljän valmistajan ruuvit eivät vastanneet ulosvetolujuuden ja kannan läpivetolujuuden mittauksessa suoritustasoilmoituksessa annettuja lujuuksia. Näistä kahden valmistajan suoritustasoilmoituksessa ei ollut ilmoitettu, millä puun ominaistiheydellä valmistaja oli ruuvinsa testannut.

Puutteiden korjaamista seurataan

Tukes selvittää testauksessa ilmenneitä puutteita ruuvien maahantuojien ja jakelijoiden kanssa ja varmistaa, että korjaavilla toimenpiteillä ruuvit vastaavat suoritustasoilmoituksessa esitettyjä arvoja.

Korjaavia toimenpiteitä tullaan seuraamaan uusintatestein.

Ruuvitestien tuloksien perusteella voidaan Tukesin mukaan todeta, että jos ruuviliitoksen mitoitus perustuu pelkästään ruuvivalmistajan ilmoittamiin suoritustasoihin, niin liitos kokonaisuudessaan ei täytä sille suunniteltua lujuutta.

Myös betoniruuvien kanssa syytä olla tarkkana

Rakennuslehti kertoi talvella, että  Porvoossa yhdellä työmaalla muutama 6 mm betoniruuvi katkesi yllättävän vetyhaurastumisen takia. Kyseiset kanavat oli edellisenä päivänä asennettu ja seuraavana aamuna betoniruuvit olivat katkenneet. Ruuveja oli asennettu arvio noin tuhat, ja katkenneita ruuveja oli kymmenen. Olosuhteet olivat työmaalla poikkeukselliset kosteat jatkuvasta vesisateesta johtuen.

LVI-töitä tehneellä yrityksellä oli myös toinen tapaus, jossa mahdollisesti on kyseessä vastaavanlainen tilanne. Siellä materiaalin oli toimittanut eri yritys  kuin Porvoon tapauksessa. Tätä tapausta selvitetään.

LVI-yrityksen mukaan yleinen syy  ruuvin katkeamiseen on asennusvirhe, eli se, että ruuvi kiristetään liian isolla momentilla. Nämä kaksi asiaa, haurastuminen ja asennusvirhe, tulee siksi erottaa toisistaan.

Kaikissa asennuksissa on  tärkeää korostaa, että tuotteet asennetaan ohjeiden mukaan ja käytetään oikeita tuotteita oikeissa paikoissa.

Asennukseen käytetty 6 mm ruuvi oli tarkoitettu kuiviin tiloihin. Yleensä LVI-asennuksissa olosuhteet ovatkin kuivat, mutta poikkeuksellisissa olosuhteissa riski vastaavaan tapahtumaan on mahdollinen, vaikkakin pieni, kerrotaan yrityksestä.

Yritys on informoinut tilanteessa avoimesti, jotta  vastaavaa tilannetta ei pääsisi sattumaan muilla rakennustyömailla.

”Koska asentajan on työmaalla lähes mahdotonta huomata, että jokin sinne toimitettu tavara ei sovellukaan aiottuun käyttötarkoitukseen, työnjohtomme tehtävä on tukea asentajia ja varmistaa, että sisäisiä ohjeitamme noudatetaan. Hankintamme tekee tavarantoimittajien kanssa asiassa yhteistyötä.”

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Puuliitoksiin käytettävistä ruuveista löytyi puutteita”

  1. Kemiallinen haurastuminen on kuitenkin materiaalivika, paitsi tietenkin silloin kun käytetään ”kuiviin tiloihin” tarkoitettuja betoniruuveja ympäristössä joka ei ole kuiva. Tällöin pitäisi käyttää riittävän luokituksen (=pinnoituksen) täyttäviä betoniruuveja.

  2. Vetyhaurastuminen johtuu tuotteen lämpökäsittelyssä tapahtuneesta virheestä ja sillä ei ole mitään tekemistä kosteuden kanssa. Ruuvi karkaistuu liian kovaksi ja materiaalin kehittyy vetyä. Kun ruuvi joutuu asennuksen jälkeen rasitukseen, se katkeaa. Toki on tärkeää käyttää oikeaa materiaalia ympäristön olosuhteiden mukaan.

  3. Miksi ruuveja karkaistaisiin,

    Betoniruuvit Porvoon kohteeseen toimittaneen Fischer Finland oy:n toimitusjohtaja Jere Makkonen vahvistaa olevansa tietoinen tapauksesta.

    ”Suomessa en tiedä aiemmin vastaavaa sattuneen, mutta osoittautui, että keskieurooppalaisen päämiehemme tiedossa oli tällaisen ilmiön mahdollisuus. Kyse ei ole valmistusvirheestä vaan sähkökemiallisesta reaktiosta tiettyjen epäedullisten seikkojen sattuessa samanaikaisesti. Jos sähkösinkittyä betoniruuvia asennetaan betoniin erittäin sateisissa olosuhteissa, tuote voi ensimmäisen vuorokauden aikana rikkoutua vetyhaurastumisen vaikutuksesta”, Makkonen sanoo.

Jätä kommentti