”Osalla yrityksistä asiat ovat rempallaan” – Korjaamisen työturvallisuudessa luvattoman paljon pielessä

Korjausrakentamisen työturvallisuuteen keskittyneen valtakunnallisen valvontahankkeen johtopäätökset ovat valmistuneet.

Rakentajat voivat törmätä purkutöissä vaarallisiin kemikaaleihin ja asbestiin.

”Korjausrakentamisen työturvallisuudessa on paljon kehitettävää.   Osa yrityksistä hallitsee siihen liittyvät  vaarat, mutta osalla asiat ovat rempallaan”, ylitarkastaja Ville Lappalainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Vuosien 2016-2017 aikana hankkeessa tehtiin yhteensä 2 625 tarkastusta,  joista korjausrakentamista tehneillä työmailla 2 312.

”Näistä 314 oli sellaisia työmaita, joissa kaikki tarkastettavat asiat olivat kunnossa.  Tämä vastaa noin 14 prosenttia valvontakohteista. Täysin kunnossa olevien työmaiden pieni määrä oli yllätys, vaikka tiesimme ennakkoon, että korjausrakentamisen työturvallisuudessa on parannettavaa”, ylitarkastaja  Lappalainen toteaa.

”Korjausrakentamisen työturvallisuudessa on paljon kehitettävää.”

Hankkeessa annettiin toimintaohjeita yhteensä 3 883 ja kehotuksia 233. Hallinnolliseen valmisteluun velvoite siirrettiin 17 tapauksessa ja  väliaikaisia käyttökieltoja annettiin yksi.  Seurantatarkastuksia  tehtiin yhteensä 42.

Työsuojeluviranomaisen tekemän valvontahankkeen tavoitteena oli ehkäistä kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa terveysvaaraa ja –haittaa työpaikoilla. Taustalla oli muun muassa muuttunut asbestilainsäädäntö.

Työn vaarojen arvioinnissa puutteita

Tarkastukset jakaantuivat yritys- ja työmaatarkastuksiin. Niitä tehtiin päätoteuttaja-, purku- ja pinnoitusyrityksiin sekä asbestipurkutöitä suorittaviin yrityksiin.

”Asbestiyritysten toiminnassa nousivat suurimpina puutteina esille työnantajan yleisistä velvoitteista huolehtiminen. Puutteita havaittiin  myös työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä sekä työn vaarojen  selvittämisessä ja arvioinnissa”, Lappalainen kertoo.

”Asbestiyritysten toiminnassa nousivat suurimpina puutteina esille työnantajan yleisistä velvoitteista huolehtiminen.”

Asbestityömaatarkastuksilla keskeisimpinä puutteina olivat  asbestipölynhallinnan suojaukset, asbestityön suunnitelmat ja altistumisalueen puhtauden varmistaminen.

Osassa työmaita asbestityön ennakkoilmoituksissa oli täydennettävää tai sen keskeiset tiedot eivät olleet nähtävillä työmaalla ja asbestityön suorittamisen edellytykset olivat puutteellisia.

Suojaimissa eniten puutteita

Tarkastajat antoivat korjausrakentamisen päätoteuttajille sekä purku- ja pinnoitusurakoitsijoille 776 toimintaohjetta, jotka koskivat henkilökohtaisia suojaimia. Työmaalla niissä olikin eniten huomauttamista.

”Tietämys esimerkiksi purkamiseen ja kemikaaleilta suojautumiseen tarvittavista suojaimista oli vaihtelevaa osassa yrityksistä. Siksi tietoa ei ollut aina jalkautettu työmaillekaan”, Lappalainen kertoo.

”Yritysten tarkastuksissa korjattavaa löytyi myös kemikaaliluetteloissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Työnantajan yleiset velvollisuudet oli  hoidettu puutteellisesti myös monessa yrityksessä.”

Työmailta ei aina löytynyt kemikaaliluetteloa lainkaan. Lisäksi pölyntorjunta oli monella työmaalla puutteellista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “”Osalla yrityksistä asiat ovat rempallaan” – Korjaamisen työturvallisuudessa luvattoman paljon pielessä”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat