Rakentamisen hyvä suhdanne jatkuu myös loppuvuonna, yritykset arvioivat EK:n kyselyssä

Osa rakennusyrityksistä odottaa kuitenkin jo suhdannetilanteen heikkenemistä.

Kalasataman työmaata Helsingissä. Kuva: Mika Ranta / HS

EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä.

Rakennusyritykset arvioivat suhdannetilanteen selvästi tavanomaista paremmaksi. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku on +27 (huhtikuussa +19)

Saldoluku on positiivista kehitystä kuvanneiden vastausten osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella.

Rakentamisen yleiset suhdannenäkymät heikkenivät hieman alkukesän aikana. Suhdanneodotusten saldoluku oli -10, kun saldoluku oli hihtikuussa tehdyssä tiedustelussa -2.

Suhdannetilanteen arvioi heikkenevän syksyn lähestyessä 15 prosenttia vastaajista ja 5 prosenttia arvioi tilanteen paranevan. Neljä viidesosaa rakennusyrityksistä odottaa suhdanteiden pysyvän muuttumattomina.

Odotukset lähikuukausien tuotantokehityksestä ovat rakentamisessa hienoisessa nousussa. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän lähes ennallaan kesän lopulla ja syksyn alussa.

Tuotantokapasiteetin käyttöasteet ovat korkeat. Heinäkuussa peräti 97 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä (vuosi sitten 93 %).

Myymättömiä asuntoja vähän

Tiedusteluun vastanneiden yritysten tuotantomäärät lisääntyivät aavistuksen verran huhti-kesäkuussa. Henkilöstöä palkattiin samaan aikaan hieman lisää.

Myymättömien huoneistojen määrä pysyi lähes ennallaan, selvästi tavanomaista matalammalla tasolla. Myyntihinnat pysyivät lähes muuttumattomina, mutta kustannukset ovat nousussa. Kannattavuus arvioidaan hieman vuoden takaista paremmaksi.

Rakentamisen yleiset suhdannenäkymät heikkenivät hieman alkukesän aikana.

Tilausten osalta on hyvä tilanne.

Kapasiteetin niukkuus näkyy myös edelleen yleistyneenä rekrytointivaikeuksina. Niistä raportoi heinäkuussa peräti 57 prosenttia alan vastaajista. Vuosi sitten työvoiman saanti oli kasvun esteenä 37 prosentilla yrityksistä.

Rakennustuoteteollisuudessa kova vauhti

Rakennustuoteteollisuus porskuttaa korkeasuhdanteessa. EK:n barometrin mukaan suhdannetilanne on pysynyt tavanomaista parempana (saldoluku heinäkuussa +66).

Tilauskannat ovat normaalia korkeammat.

Rakennustuoteteollisuuden tuotanto lisääntyi hieman huhti-kesäkussa. Odotukset ennakoivat yhä kasvun nopeutumista.

Neljäsosalla alasta on pulaa ammattityövoimasta. Toisaalta myös kysynnän heikkous on kyselyn mukaan ongelma.

Rakennustuoteteollisuuden suhdanneodotukset ovat hieman alkuvuotta varovaisemmat, mutta silti positiiviset (saldoluku +16).

Rakennustuoteteollisuutta käsitellään EK:n barometrikyselyssä yhtenä teollisuuden toimialana. Tuoteteollisuuden luvut eivät siten ole rakentamisen luvuissa mukana.

Kokonaisuutena näkymät tasaantuneet

Kokonaisuutena suomalaisyritykset arvioivat suhdanteiden vahvistuneen kevään ja alkukesän aikana. Tämänhetkistä suhdannetilanne kuvataan kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä paremmaksi tuoreessa kyselyssä.

Etenkin teollisuudessa suhdannekuva on yleisesti tavanomaista suotuisampi. Yritysten arviot myynnin ja tuotannon kehityksestä ovat myönteisiä, mutta rekrytointivaikeudet ovat yhä laaja kasvun este.

Rakennustuoteteollisuus porskuttaa korkeasuhdanteessa.

Lähikuukausien suhdannekehitystä koskevat koko elinkeinoelämän odotukset ovat edelleen varovaisen myönteiset, mutta näkymät ovat hieman tasaantuneet alkukesän aikana.

Teollisuuden yleisiä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku laski heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa tasolle +13 (huhtikuussa +18).

Palvelualojen suhdanneodotusten viimeisin saldoluku oli +5 (huhtikuussa +17).

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen hyvä suhdanne jatkuu myös loppuvuonna, yritykset arvioivat EK:n kyselyssä”

Vastaa