Kokeile kuukausi maksutta

Sähköasennusalan yritykset hyötyivät rakennusbuumista – liikevaihdot kasvoivat

Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liikevaihdot olivat tulosten perusteella viimeksi päättyneellä tilikaudella selvässä kasvussa.

Kuvituskuva. Kuva: Laura Oja
Kuuntele juttu

Tiedotteen mukaan yritysten taloudellinen asema on edelleen vahva ja pääosalla yrityksistä on myös kannattavuus kohentunut vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna. Kannattavuuden kehityksessä on yritysten välillä kuitenkin huomattavaa hajontaa.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n varsinaisten jäsenyritysten keskuudessa toteutettiin kesän aikana kannattavuustutkimus yhteistyössä Alma Talent Tietopalveluiden kanssa.

Tutkimustavan muutoksen myötä mukana on aikaisempia vuosia enemmän yrityksiä, joten tulokset antavat varsin edustavan kuvan alan kehityksestä.

Tutkimukseen osallistuneiden jäsenyritysten jakauma noudattaa STUL:n koko jäsenkunnan rakennetta: alle 500 000 euron liikevaihtoa tekeviä yrityksiä on 55 prosenttia koko määrästä. Tämä näkyy tietyissä tutkimuksen avainluvuissa.

Kaikilla ei kauppa käy yhtä hyvin

Tiedotteen mukaan STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat siis selvästi kasvaneet viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana.

Vuonna 2017 sähköasennusalan yritys ylsi keskimäärin 5,6 prosentin kasvuun. Vuosien 2013-2015 kolmen vuoden maltillisemman kasvun vaiheen jälkeen kehitys on kaiken kaikkiaan ollut suotuisaa vuosina 2016-2017.

Toisilla menee erittäin hyvin ja toisilla huonosti, sillä yrityksistä parhaimman neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tai enemmän ja taas heikoimman laski 10 prosenttia tai enemmän.

Sähkö- ja teleurakoitsijoiden avainlukuja eri vuosina. Lähde: STUL

Liikevaihdon kehitys on ollut epätasaista myös kokoluokittain tarkasteltuna. Isompaa liikevaihtoa tekevät yhtiöt ovat kasvaneet pienempiä yrityksiä huomattavasti nopeammin.

Tutkittujen jäsenyritysten liikevaihto oli keskimäärin 563 000 euroa ja työllistäminen 7 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 128 000 euroa.

Kannattavuuden kehityksessä hajontaa

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten keskimääräinen kannattavuus on parantunut vuodesta 2016 kaikilla kannattavuusmittareilla mitattuna.

Käyttökatteen mediaani on nyt 7,4 prosenttia, joten se kasvoi 1,0 prosenttiyksikköä edellisen vuoden tasosta ja on nyt korkeimmillaan tällä vuosikymmenellä.

Sähköasennusalalla on kohtuullisen käyttökatteen rajana pidetty 7 prosenttia. Nyt tehtyyn tutkimukseen osallistuneista osakeyhtiöistä 53 prosentilla käyttökate ylitti tämän raja-arvon.

Täysin yhtenäistä kannattavuuden kehitys ei kuitenkaan ole ollut, sillä liikevaihdon mukaan luokitelluista jäsenyrityksistä alle 500 000 euron ja yli 10 miljoonan euron yritykset jäivät keskimäärin tuon tavoiterajan alle. Isoimmilla yrityksillä käyttökatteella mitattu kannattavuus yllättävästi jopa heikkeni edellisvuodesta.

Nettotulosprosentti kasvoi kaikissa kokoluokissa vuonna 2017. Yrityksistä parhaimman neljänneksen joukkoon pääsi 8,8 nettotulosprosentilla ja heikoimpaan neljännekseen joutui alle 0,4 nettotulosprosentilla. Valitettavasti joka neljäs tutkimukseen osallistuneista yrityksistä teki tappiollisen tuloksen.

”Vakavaraisimpia ovat pienimmät jäsenyritykset”

Vuonna 2017 sähköasennusalan yritysten omavaraisuusasteen mediaani oli 51,6 prosenttia eli tutkimushistorian parhaimmistoa. Keskimääräinen vakavaraisuus oli hyvää tai erinomaista tasoa kaiken kokoisissa yrityksissä.

STUL:n talousjohtaja Sami Pilkkikangas tarkastelee tuloksia näiltä osin tyytyväisenä.

”Liittomme jäsenyritysten vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat aikaisemminkin olleet ilahduttavalla tasolla. Omavaraisuusasteella mitattuna vakavaraisimpia ovat pienimmät jäsenyritykset ja eniten vierasta pääomaa oli käytössään suurimmilla jäsenyrityksillä. Maksuvalmius säilyi edellisen vuoden tasolla Quick ration mediaanin ollessa erinomainen 1,7. Tämä tarkoittaa, että yrityksillä on 70 prosenttia enemmän rahoitusomaisuutta kuin lyhytaikaisia velkoja”, Pilkkikangas toteaa.

Sähköasennusalalla on kohtuullisen käyttökatteen rajana pidetty 7 prosenttia. Nyt tehtyyn tutkimukseen osallistuneista osakeyhtiöistä 53 prosentilla käyttökate ylitti tämän raja-arvon.

Myyntisaamisten kiertoajan mediaani on nyt 37 päivää eli aavistuksen parantunut lähes kaikissa kokoluokissa edelliseen tutkimukseen nähden. Ostovelkojen kiertoajan mediaani on puolestaan 36 päivää ja se on pysynyt lähes ennallaan kaikissa liikevaihtoluokissa.

– On mielenkiintoinen ilmiö, että suurimpien yritysten osalta sekä myyntisaamisten että ostovelkojen kiertoajat poikkeavat selvästi ylöspäin muihin yrityksiin nähden, huomauttaa Pilkkikangas.

Korkeasuhdanne näkyy tuloksellisuudessa

Sähköurakoitsijoiden keskuudessa maaliskuussa 2018 tehdyn suhdannekyselyn mukaan yritystoiminnan tuloksellisuuden uskotaan edelleen hieman paranevan tänä vuonna. Rakentamisen kokonaisvolyymin uskotaan kasvavan 2,0 prosenttia tänä vuonna, mutta ensi vuonna kasvun ennakoidaan jo pysähtyvän.

”Yritystalouden kolme peruspilaria: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat useimmissa jäsenyrityksissämme terveellä pohjalla”, iloitsee Pilkkikangas.

Keskimääräiset nettotulokset olivat vuonna 2017 suhteellisesti parhaita Lounais-Suomessa, kun puolestaan keskimääräinen käyttökateprosentti oli paras pohjoissuomalaisilla sähköurakoitsijoilla.

Omavaraisuusasteen perusteella vakaimpia yrityksiä ovat Itäisen ja Lounaisen Suomen yritykset, vaikkakin kaikkien alueiden keskimääräiset omavaraisuusasteet ovat vähintään hyvällä tasolla.

Maksuvalmius oli huono tai välttävä vain 6 prosentilla tutkituista yrityksistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sähköasennusalan yritykset hyötyivät rakennusbuumista – liikevaihdot kasvoivat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat