Kokeile kuukausi maksutta

Tulitöiden aiheuttamien suurpalojen määrä romahtanut 30 vuodessa

Tulitöistä johtuvien suurpalojen määrä on Finanssiala ry:n tilastojen mukaan laskenut 30 vuoden aikana vajaasta 40 prosentista alle 5 prosenttiin kaikista suurpaloista. Tulitöiden turvallisuuskoulutus aloitettiin vuonna 1988.

Tulitöistä johtuvien suurpalojen määrä on Finanssiala ry:n tilastojen mukaan laskenut 30 vuoden aikana vajaasta 40 prosentista alle 5 prosenttiin kaikista suurpaloista. Tulitöiden turvallisuuskoulutus aloitettiin vuonna 1988.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämän kyselyn mukaan tulitöiden turvallisuuskoulutusta pidetään tärkeänä, joskin koulutuksen suhde työelämän realiteetteihin vaatii jatkuvaa kehittämistä.

Polttava tarve tulityökoulutukseen nousi 1980-luvulla turvallisuustaitovajeesta ja vakuutusyhtiöiden toiveesta vähentää suurpaloja. Koulutusvaatimuksen olemassaolon aikana tulitöiden aiheuttamien vahingonkorvausten määrät ovat laskeneet vajaasta 14 miljoonasta eurosta keskimäärin 2,5 miljoonaan euroon vuodessa. Suurpaloksi on määritelty palo, jossa tuhoutuneen omaisuuden arvo on yli 200000 euroa.

Tulityökoulutuksen juhlavuoden kunniaksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö teetti kyselyn tulitöiden kanssa tekemisissä olevien suhtautumisesta koulutukseen. Kyselyn mukaan asianosaiset pitävät tulityökoulutusta tarpeellisena.

”Vastaajien mielestä koulutus paransi yritysten turvallisuuskulttuuria sekä vähensi palovahinkoja ja läheltä piti -tilanteita”, Spekin tutkimuspäällikkö Tuula Kekki sanoo.

Työelämästä tullut palaute sisälsi myös koulutuksen parantamisideoita. Sisältöjen osalta hankaluuksia aiheuttaa ennen kaikkea koulutukseen osallistuvien erilainen lähtötaso. Osa tekee tulitöitä päivittäin ja osa huomattavasti harvemmin. Koulutuksen kustannukset koetaan usein korkeiksi ennen kaikkea palkkakulujen ja työajan käytön osalta.

”Mahdollisuus teoriakoulutuksen verkko-opetukseen oli keskeinen tulevaisuusodote tulityökortin uusimisessa. Toisaalta myös käytännön harjoittelua pidettiin edelleen keskeisenä.”

Kyselyn tulokset suuntaavat myös tulevaisuuden tulityökoulutusta.

”Työelämän tarpeita kuunnellaan tulevaisuudessakin, kun koulutuskonseptia kehitetään”, sanoo koulutuksen laadusta vastaavan Tulityötoimikunnan puheenjohtaja, Stora Enson palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikka.

Tutkimustulokset perustuvat Spekin teettämään ja Suomen Kyselytutkimus oy:n toteuttamaan kyselyyn touko-kesäkuussa 2018. Otos oli 617 henkeä.

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta toteuttaa lähes 1200 kouluttajaa, ja Spekin Turvallisuuskorttirekisterissä on jo yli 1,7 miljoonaa suomalaisen koulutusmallin mukaista koulutussuoritusta. Kortti on voimassa kaikissa Pohjoismaissa. Tulityökoulutuksen rinnalla on kehitetty palovaarattomia työmenetelmiä parantamaan tulitöiden turvallisuutta.

Tulityökortin myöntää turvallisuustutkinnon suorittaneille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, joka vastaa koulutusten laadunvalvonnasta ja kehittämisestä yhdessä valtakunnallisen tulityötoimikunnan kanssa. Toimikuntaan kuuluvat Rakennusliitto, Kattoliitto, Finanssiala, OP Vakuutus, Suomen Palopäällystöliitto ja Spek.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Tulitöiden aiheuttamien suurpalojen määrä romahtanut 30 vuodessa”

  1. Vesikatteita tehdään myös muuten kuin bitumipohjalta, ei liekit loista. Varmasti positiivinen vaikutus osaltaan.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat