Rikosnimikkeinä avustuspetos tai törkeä avustuspetos – Ara teki Nuorisosäätiöstä tutkintapyynnön

Ara tiedottaa, että se on tehnyt Nuorisosäätiössä vastuussa olleiden henkilöiden toiminnasta tutkintapyynnön.

Ara tekemä tutkintapyyntö on rajattu tammikuun 2014 ja kesäkuun 2018 väliselle ajalle.

Nuorisosäätiö on nimetty yleishyödylliseksi yhteisöksi, jonka perusteella Ara on myöntänyt säätiölle ja sen omistamille kiinteistöyhtiöille erilaisia valtion tukia ja avustuksia sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Viraston mukaan yleishyödylliseksi nimetyllä yhteisöllä on monenlaisia velvoitteita, kuten velvollisuus ilmoittaa Aralle seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta yleishyödyllisyyden edellytysten täyttymiseen.

Arasta todetaan, että Nuorisosäätiön vastuuhenkilöiden on tullut tuntea valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyvät säädökset ja olla tietoisia yleishyödyllisyydelle asetetuista edellytyksistä ja velvoitteista.

Aran mukaan Nuorisosäätiö oli laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa toiminnassaan tapahtuneista muutoksista. Jos Nuorisosäätiön muutokset olisivat olleet Aran tiedossa, eivät ehdot Nuorisosäätiön saamille tuille olisi täyttyneet, virasto toteaa.

Ara kertoo saaneensa tietoja muutoksista vasta tarkastuksessaan, joka käynnistettiin Yen toimittajien ja Aran havaintojen perusteella keväällä 2016.

”Aran näkemyksen mukaan on tarpeen, että poliisi tutkii, ovatko Nuorisosäätiön toiminnasta tuolloin vastuussa olleet henkilöt syyllistyneet avustuspetokseen tai törkeään avustuspetokseen. Tutkintapyyntö on rajattu tammikuun 2014 ja kesäkuun 2018 väliselle ajalle”, Arasta kerrotaan.

Yleishyödyllinen asema uhattuna

Elokuussa Ara kertoi, että se oli hylännyt Nuorisosäätiön oikaisuvaatimuksen, joka koskee Aran päätöstä säätiön yleishyödyllisyysaseman peruuttamisesta.

Myös aravalainojen ehdollinen irtisanominen ja korkotuen lakkautus jäivät siten voimaan.

Ara kuitenkin hyväksyy Nuorisosäätiön vaatimuksen, jonka mukaan viime kesäkuun päätöstä yleishyödyllisyysaseman lakkauttamisesta ei panna täytäntöön ennen kuin asia on lainvoimainen.

Päätöksen lainvoimaisuuden puuttuminen ei kuitenkaan estä Araa tekemästä päätöstä Nuorisosäätiön aravalainojen irtisanomisesta ja korkotuen lakkauttamisesta, ellei syy nimeämisen peruuttamiseen ole poistunut ennen 4.12.2018.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rikosnimikkeinä avustuspetos tai törkeä avustuspetos – Ara teki Nuorisosäätiöstä tutkintapyynnön”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat