SRV:n rakentama Uusi lastensairaala on valittu vuoden projektiksi 2018. Vuoden projekti -palkinto luovutettiin Projektipäivillä 30. lokakuuta 2018 Helsingissä.

Tiedotteen mukaan Projektiyhdistyksen toteuttaman kilpailun tuomaristo piti Uusi lastensairaala -projektia johdollisesti vaativana, koska se toteutettiin poikkeuksellisen julkisen kiinnostuksen alla. Omat paineensa projektiin toivat sen suuri kansallinen merkittävyys sekä vanhojen sairaalarakennusten kurja kunto.

Projektissa suunniteltiin uusi sairaala toiminnassa olevan sairaala-alueen sisälle, mikä toi vaatimuksia suunnittelu- ja työmaaratkaisuille.

Tuomaristo kiitteli projektia erinomaisesta aikataulujen ja kustannusten hallinnasta. Aikataulun hallintaan kiinnitettiin huomiota koko projektin ajan. Hyvä yhteishenki hankkeen osallistujien kesken sekä tahtotila ja menettelyt nopeaan päätöksentekoon ratkaisivat. Lopullista, tarkennettua aikataulua pystyttiin hankkeen aikana vielä kiristämään.

Asenne ja innostus kohdallaan

Tiedotteen mukaan tuomaristo totesi, että projektissa oli tilaajan johdolla luotu yhteinen kirkas asenne suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa maailman paras lastensairaala. Hankkeen kaikkien osapuolten innostus ja ylpeys projektista oli poikkeuksellisen myönteinen voima, joka raivasi osaltaan tietä isoihin tavoitteisiin asti.

Yhteistyösopimus kiinnitti osapuolten yhteiset tavoitteet ja intressit. Hankkeen osapuolet sitoutuivat ratkomaan käytännön haasteita yhdessä yli organisaatioiden tai tehtäväalueiden.

Suunnittelun ja rakentamisen aikaisessa palautteessa korostuivat  tuomariston mukaan avoin ilmapiiri, jossa tehdään mitä luvataan. Aliurakoitsijat kiittelivät “poikkeuksellisen hyvistä suunnitelmista” ja nopeasta reagoinnista työmaan kysymyksiin.

Tavoitteet kustannuksista ja aikataulusta sekä rakentamisen työturvallisuudesta saavutettiin. Rakennuksen toimivuus ja kokemuksellisuus ovat saaneet hyvää palautetta. Hoitohenkilökunta on kiittänyt rakennusta selkeydestä, valoisuudesta ja esteettisyydestä.

Kestääkseen käyttöä ja aikaa Uusi lastensairaala toteutettiin Terve Talo -periaatteella. Hankkeessa panostettiin kosteuden-, puhtauden- ja työmaa-aikaisen pölynhallintaan. Materiaalien kuivumisaikoja laskettiin ja seurattiin uusimpien laskentaohjelmien ja mittausteknologian avulla. Näin parannettiin jopa alalla yleisesti käytössä olevia kosteudenhallinnan ohjeita.

Hanke toteutettiin yhteistoiminnallisena projektinjohtourakka, jossa osapuolina olivat SRV:n lisäksi Haahtela-rakennuttaminen Oy, Arkkitehtitoimisto SARC Oy yhdessä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n kanssa, Ramboll Finland Oy, Granlund Oy Saipu Oy ja Amplit Oy.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uusi lastensairaala on vuoden projekti 2018”

Jätä kommentti