Ely-keskus ja Kesko hävisivät valituksensa Vantaan Tammiston Prismasta

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi maaliskuun alussa Vantaan Tammiston Prisman rakennuslupapäätöstä koskevat valitukset.

Valittajina olivat Uudenmaan Ely-keskus ja Keskon Eläkekassa. Keskolla on hankkeen lähinaapurustossa K-Citymarket.

Valituksen kohteena on Vantaan kaupungin lupa-arkkitehdin toukokuussa 2018 myöntämä rakennuslupa, jossa Kiinteistö oy Vantaan Valimotie 11 voi muuttaa olemassa olevan varasto- ja liiketilan vähittäiskaupan suuryksikön myymälätilaksi.

Päätöksessä on myönnetty vähäinen poikkeaminen asemakaavan mukaisesta liiketiloja varten käytettävästä kerrosalasta.

Asemakaavassa on osoitettu pks 1 -merkinnällä rakennusala päivittäiskaupan suuryksikölle. Kaavan kl 30 % -merkinnän mukaan 30 prosenttia asemakaavan sallimasta 24000 kerrosneliömetrin rakennusoikeudesta voidaan käyttää liiketiloja varten.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan rakennuslupajaos hylkäsi kesäkuun 2018 lopussa Ely-keskuksen ja Keskon Eläkekassan oikaisuvaatimukset lupapäätöksestä.

Rakennuslupajaoston mukaan hanketta ei voida pitää valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävänä eikä asia näin ollen kuulu Ely-keskuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen valvontatehtävän piiriin.

Hallinto-oikeus: Ei valitusoikeutta

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Ely-keskuksella ei ole valitusoikeutta asiassa. Rakennuslupajaoston on siten tullut jättää sen oikaisuvaatimus rakennusluvasta tutkimatta eikä jaoston päätöstä ole syytä muuttaa.

Ely-keskus perusteli valitustaan sillä, että se on rakennuslupa-asiassa tienpitoviranomaisen ominaisuudessa hankkeen naapuri ja että asiassa on kyse valtakunnallisesti merkittävästä hankkeesta.

Hallinto-oikeus toteaa, että hanke ei ole valtakunnallisesti merkittävä Ely-keskuksen valvottava hanke.

Se perustelee päätöstään alueen nykyisellä maankäytöllä, rakennuspaikan osoittamisella asemakaavassa muun ohella päivittäiskaupan suuryksikön rakentamiseen sekä sillä, että valituksenalaiselta osalta ratkaistavana on poikkeaminen asemakaavassa suuryksikön kokoa ja sijoittumista koskevista yksityiskohtaisista määräyksistä.

Kesko perusteli valitustaan sillä, että Pks 1 -merkitylle alueelle saa sijoittaa supermarket-tyyppisen suurmyymälän ja piti Prisman hanketta sen sijaan hypermarket- hankkeena ja siten merkittävänä maakunnallisena hankkeena.

Lisäksi se valitti myymälän liiketilan kerrosalan laskemistavasta sekä hankkeen liikennevaikutuksista. Prisman asiakasliikenne menee saman liittymän kautta kuin K-Citymarketin huoltoliikenne.

Liiketilojen laskentatapa kiistana

Hallinto-oikeuden mukaan valitusasiassa ei ole arvioitavana, onko kyseessä vähittäiskaupan suuryksikkö, vaan asemakaavamääräyksen tulkinnasta. Hallinto-oikeus toteaa, ettei asemakaavassa tai maankäyttö- ja rakennuslaissa ole tarkempia määräyksiä, mitkä tilat lasketaan mukaan kl 30 % -merkinnän liiketiloihin.

Keskon mielestä niihin pitäisi laskea mukaan varsinaiseen myyntiin käytettävien tilojen lisäksi muut kuin myyntitilat.

Hallinto-oikeus ei pidä lainvastaisena lupaviranomaisen tulkintaa varsinaisten myymälätilojen katsomisesta liiketilaksi.

Hallinto-oikeus katsoo, että hankeen aiheuttamalla liikenteen lisääntymisellä ei ole sellaisia vaikutuksia, jotka muodostaisivat esteen rakennusluvan tai vähäisen poikkeamisen myöntämiselle. Rakentamisen yhteydessä parannetaan tontin ajoliittymiä.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on vielä valitusaika käynnissä.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Ely-keskus ja Kesko hävisivät valituksensa Vantaan Tammiston Prismasta”

  1. Jos olisi ollut olemassaoleva Prisma ja Kesko olisi hakenut lupaa, niin ei olisi tullut.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat