Kokeile kuukausi maksutta

Asbesti vaivaa edelleen, mutta yleisin ammattitauti yllättää

Ammattitauti voi ilmaantua myös eläkeiässä. Ammattitautien määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Kuulosuojaimissa on kehittämistä, samoin kuin hengityssuojaimissa. Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta
Kuuntele juttu

Työterveyslaitoksen uuden Työperäisten sairauksien vuosijulkaisun mukaan 15-64 -vuotiaiden työikäisten yleisin ammattitauti on meluvamma ja toiseksi yleisin ammatti-ihotauti.

Työikäisillä miehillä meluvamma, asbestiplakkitauti ja allerginen kosketusihottuma ovat yleisimmät ammattitaudit. Naiset kärsivät ärsytyskosketusihottumasta, allergisesta kosketusihottumasta ja ammattiastmasta.

Riskialoja ovat esimerkiksi rakennus- ja metalliala. Jopa puolet miesten allergisista kosketusihottumista johtuu epoksiyhdisteistä.

Vahvistetuista ammattitautitapauksista 70 prosenttia kirjattiin miehille ja 30 prosenttia naisille. Eniten ammattitauteja todetaan 50-64 -vuotiailla miehillä, naisilla ikäjakauma on tasaisempi.

Asbesti näkyy eläkeiässä

Myös yli 65-vuotiailla todettiin 425 vahvistettua ammattitautitapausta vuonna 2015.

”Yli 65-vuotiaiden vahvistettujen ammattitautien osuus kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista on 26 prosenttia, joten merkittävä osa ammattitaudeista todetaan työuran loppumisen jälkeen”, Työterveyslaitoksen apulaisylilääkäri Kirsi Koskela kertoo.

Koskelan mukaan eniten näitä tapauksia on rakennusalalla, jossa on altistuttu asbestille. Asbestin haitat näkyvät tunnetusti jopa 40 vuoden viiveellä. Yleisin asbestin aiheuttama tauti on asbestiplakkitauti eli keuhkopussin kalkkeumat.

Meluvamma syntyy tyypillisesti pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Koska kumulatiivinen työhön liittyvä melualtistuminen on suurta eläkeiässä, meluvammadiagnooseja tehdään paljon ikääntyville henkilöille.

Melulle altistutaan esimerkiksi suuria koneita käyttävässä valmistavassa teollisuudessa sekä rakentamisessa. Puolustusvoimissa altistutaan useasti äkillisille meluvammoille.

Lääkäreillä on lain määräämä velvollisuus ilmoittaa ammattitaudista ja ammattitautiepäilystä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Ammattitauti-ilmoitusten tiedot auttavat työsuojelua kohdentamaan toimintaansa yrityksissä työolojen parantamiseksi, altistumisen vähentämiseksi sekä ennaltaehkäisemään vastaavia sairaustapauksia.

Lähes kolme neljästä tapauksesta jää ilmoittamatta, sillä lääkärit eivät tunne riittävästi ilmoitusvelvollisuuttaan.

Työterveyslaitoksen julkaisemat tilastot perustuvat vuoden 2015 tietoihin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asbesti vaivaa edelleen, mutta yleisin ammattitauti yllättää”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat