Infrabetoneissa yritetään paluuta normaaliin – betoniteollisuus nurisee uusien ohjeiden korkeita lujuusvaatimuksia

Ennen Liikenneviraston myllykirjettä syksyllä 2016 valmisbetonikuormien ilmamääriä ei mitattu juuri koskaan siltatyömailla, vaikka ne juuri olivat tae siitä, että rakenteet kestävät eikä tilaaja osta ilmaa. Tilanne on normalisoitumassa uusien infrabetonin ohjeiden myötä, mutta  betoniteollisuus vastustaa standardeja korkeampia lujuusvaatimuksia.

 

Lemminkäinen vaatii käräjäoikeuden haastehakemuksessa Rudukselta 20 miljoonan euron korvausta Turun sairaalatyömaan betoniongelmista. Kuva: Sami Kilpiö/HS
Osa niistä asioista, joita Liikennevirasto syksyn 2016 myllykirjeessään vaati valmisbetonin valmistajilta ja koko betoniketjulta, tullaan uusien infrabetoniohjeiden myötä lieventämään. Lujuusvaatimukset kuitenkin kiristyvät.

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille

Olen jo tilaaja

Rekisteröidy

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Infrabetoneissa yritetään paluuta normaaliin – betoniteollisuus nurisee uusien ohjeiden korkeita lujuusvaatimuksia”

 1. Juttu kuvaa varsin onnistuneesti tilannetta ja sen taustoja, vaikka vyyhti onkin kovin monipolvinen. Siitä kiitokset ja onnittelut Seppo Mölsälle.

  Pari tarkennusta:

  Kemijärven episodin jälkeen ns. pistokokeena tutkituista (kahdeksastatoista) silloista ei löytynyt kuutta vajaalujuuksista, vaan kyse oli tutkimuksessa tehdystä tulkintavirheestä.

  Ilmamäärän mittaamatta jättäminen ei ole ollut betonintoimittajan laiminlyönti vaan valu-urakoitsijan. Tosin Kemijärven sillalla urakoitsija kylläkin taisi mitata ilmamäärät.

  Jussi Mattila

  1. Siltatekniikan päivillä 22.-23.1.2019 Väylän Jani Meriläinen kertoi siltatutkimuksissa havaituista puutteista. Hänen esityksessään mainitaan nimeltä kuusi siltaa, jotka eivät täyttäneet lujuusvaatimuksia. Meriläinen esitteli myös Väylän laajempaa siltatutkimusta. Mielenkiintoinen havainto oli, että kuudessa prosentista silloista löytyi vaatimukset täyttävä laaturaportti, yli kolmasosassa se puuttui kokonaan. Neljässä sillassa oli liian vähän ilmaa eli niissä pakkasenkestävyysvaatimus ei täyttynyt. 38 sillassa ilmaa oli liikaa. Suurin ilmamäärä oli 13,6 prosenttia ja siinä sillassa lujuus alittui ikäkorjattuna. Toiseksi suurin ilmamäärä oli 11,8 prosenttia ja tässä sillassa lujuus alittuu vielä nytkin. Ilmamäärä on ok kahdessa noista kuudesta sillasta, mistä Meriläinen tekee johtopäätöksen, että kohonnut ilma ei ole ainoa syy heikkoon lujuuteen.

   En ollut kuuntelemassa esitystä, mutta se löytyy netistä
   https://docplayer.fi/115914705-Betonisiltojen-lujuustutkimukset-siltatekniikan-paivat-jani-merilainen.html

 2. Sitten puhumme eri tutkimuksesta.

  Tuo betonin ikäkorjaus on kaikkineen hyvin kyseenalainen asia. Silloinen Liikennevirasto otti käyttöön Eurokoodista löytyvät kaavat, joilla voi arvioida betonin lujuuden kehittymistä pitkällä aikavälillä. Noiden kaavojen yhteydessä kuitenkin mainitaan nimenomaan, että niitä ei voi käyttää rakenteissa olevan betonin lujuudenkehityksen ennustamiseen. Tämä johtuu siitä, että kaavojen mukaisen lujuudenkehityksen pohjana on oletus, että betoni säilytetään 20-asteisessa vedessä. Näinhän ei todellisuudessa ole koskaan.

  Meriläinen oli oikeassa siinä, että kohonnut ilmamäärä ei ole ainoa syy lujuuspuutteisiin. Syynä voivat olla myös tiivistyshuokoset (= puutteellinen tiivistäminen), betonin rakenteellinen tai kutistumishalkeilu rakennekoekappaleen kohdalla (halkeilua ei ole koskaan valukappaleessa) sekä näytteenotossa ja koestamisessa tapahtuneet virheet.

  Tampereen yliopistossa vastikään valmistuneessa tutkimuksessa on käynyt ilmi, että työmaalle varattu 15 % lujuusmarginaali kuluu suurelta osin porakappaletutkimuksen epätarkkuuteen.

Viimeisimmät näkökulmat