Asuntojen peruskorjausaikeet lisääntyneet marraskuussa – asunnonostoaikeet ennallaan

Kuluttajien luottamus talouteen on kohonnut marraskuussa, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimuksesta.

Emilia Kangasluoma / HS

Kuluttajien luottamusindikaattori on marraskuussa -5,0, kun se oli lokakuussa -6,6 ja syyskuussa -4,2. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on -0,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset kuluttajan omasta ja Suomen taloudesta ovat parantuneet hieman marraskuussa lokakuuhun verrattuna. Arvio oman talouden nykytilanteesta on pysynyt suunnilleen ennallaan. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin kuluttajilla on marraskuussa jonkin verran enemmän kuin kuukautta aiemmin. Rahankäyttöä lukuun ottamatta osatekijät ovat marraskuussa edelleen heikolla tasolla, varsinkin näkemys Suomen talouskehityksestä.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. marraskuuta 1134 Suomessa asuvaa ihmistä.

Asunnonostoaikeet ennallaan

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat kutakuinkin samalla tasolla kuin lokakuussa. Kotitalouksista 15,5 prosenttia ilmoittaa nyt suunnittelevansa uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Asunnon ostoa kaavailevien kotitalouksien osuus oli kuukausi sitten 15,6 prosenttia.

Sen sijaan kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet ovat lisääntyneet. Tuoreen kyselyn vastaajista 21,3 prosenttia aikoo peruskorjata asuntoaan vuoden sisällä. Kuukautta aiemmin lukema oli 19,7 prosenttia.

Muuttunut tutkimus

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamuksen tutkimista toukokuussa ja vaihtoi samalla tutkimuksen nimen kuluttajabarometrista kuluttajien luottamustutkimukseksi. Tutkimuksessa on tapahtunut useita muutoksia. Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla vuodesta 1987 lähtien. Toukokuusta alkaen kuluttajien luottamustutkimus on tehty niin sanotulla yhdistelmätiedonkeruulla: puhelinhaastattelujen lisäksi itse täytettävällä verkkolomakkeella. Myös tutkittavien perusjoukon ikäjakauma on hieman muuttunut, otoskoko hieman pienentynyt ja tietosisältökin on uudistunut.

Näistä muutoksista johtuen tilaston aikasarjat ovat katkenneet, eli niin pitkän aikavälin keskiarvolukemia kuin aiemmin ei ole enää saatavilla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asuntojen peruskorjausaikeet lisääntyneet marraskuussa – asunnonostoaikeet ennallaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat